Perussuomalaisten Jussi Halla-aho totesi Ylen politiikkaradiossa eilen, että perussuomalaisen näkemyksen mukaan palkansaajalla on yleensä kaksi keskeistä intressiä: Ensinnä se, että Suomeen ylipäätään syntyy työpaikkoja ja toisaalta se, että omalla palkalla tulee toimeen.

Jussi Halla-ahon mukaan perussuomalaiset puolustaa molempia palkansaajan tavoitteita, mutta kumpikaan ei tällä hetkellä toteudu vasemmiston hallitsemassa Suomessa.

– Meillä pannaan tehtaita kiinni, työpaikat katoavat ja kiilusilmäisen ilmastopolitiikan ja korkean verotuksen vuoksi elinkustannukset ja liikkumisen kustannukset nousevat ja asumisen hinta kasvaa. Tällöin myös ihmiselle jää palkasta entistä vähemmän käteen, jolloin työn vastaanottamisen kannustavuus vähenee, Halla-aho sanoi Ylen politiikkaradiossa.

Työttömyysturvaa ei ole varaa jakaa koko maailmalle

Työntekijöille olennainen kysymys on toki myös työttömyysturvan taso. Perussuomalaisten linja on se, että Suomella on varaa hyvään työttömyysturvaan.

– Hyvään työttömyysturvaan on varaa, jos työttömien määrä pidetään vähäisenä ja jos asiakaskunnaksi rajataan oman maan väestö, Halla-aho totesi.

Halla-aho esitti samalla sen tosiasian, että työttömyyden hoitaminen on erittäin kallista, ja julkiset menot kasvavat, kun mitä enemmän ihmisiä on pois tuottavasta työstä ja työttömyysturvan piirissä.

– Silloin vaihtoehtoina on vain joko verottaa yhä ankarammin niitä, jotka vielä ovat töissä tai sitten on otettava velkaa ulkomailta. Juuri näin tämän päivän Suomessa tapahtuu.

Yksityissektorin työpaikkojen syntyminen on työväen etu

Halla-aho sanoi, että parasta työväen etujen ajamista on juuri sellainen politiikka, jolla edistetään yksityissektorin työpaikkojen syntymistä Suomeen ja toisaalta leikataan ihmisten asumisen, liikkumisen ja elämisen kustannuksia verotuksellisin keinoin.

Työehtosopimusten yleissitovuus asettuu Halla-ahon mukaan osaksi isompaa kokonaisuutta. Halla-ahon mukaan perussuomalaiset ei vastusta yleissitovuutta, mutta se ei ole enää ratkaisu työmarkkinoiden ongelmiin, kuten siihen, että työpaikkoja katoaa, eikä uusia synny tilalle.

– Jos nykyisessä tilanteessa jatketaan, eli että työn vastaanottaminen korkeiden asumis- ja elämiskustannusten vuoksi, ja että työpaikkoja kasvavien kustannusten vuoksi katoaa Suomesta, niin siinä tilanteessa yleissitovuus murtuu ja tuhoutuu omia aikojaan.

– Jos vasemmisto takertuu yksittäisiin, symbolisiin keinoihin, niiden lopputulos saattaa olla se, että työpaikkoja ei enää ole, Halla-aho sanoi.

Työntekijän palkkaamisesta tehtävä helpompaa

Perussuomalaiset vastustaa palkkojen polkemista sillä, että ulkomailta tuodaan Suomeen halvempia työntekijöitä korvaamaan suomalaiset työntekijät. Perussuomalaiset myös vastustaa sellaista verotus- ja ilmastopolitiikkaa, joka ajaa työpaikkoja pois Suomesta.

Halla-aho myös totesi, että perussuomalaiset haluaa kaikin tavoin tehdä työntekijän palkkaamisesta helpompaa.

– Moni pk-yrittäjä on sitä mieltä, että edes palkkataso ei ole ongelma, vaan ongelma on työvoiman sivukulut. Yritykset kyllä haluavat palkata työntekijöitä, mutta se on mahdollista vain, jos yritys menestyy – ja jos työvoiman kustannukset eivät verotuksen ja työn sivukulujen vuoksi kasva kohtuuttomiksi.

SUOMEN UUTISET