Perussuomaisten eduskuntavaaliehdokkaat Sanna Antikainen ja Marika Sorja ihmettelevät, miten yhteiskunnalla on varaa satsata miljardeja euroja maahanmuuttoon, mutta ei edes murto-osaa vanhustenhoitoon.

– Olemme seuranneet huolestuneena tänä vuonna esiin tulleita puutteita vanhusten hoidossa. Surullisten tarinoiden ja törkeiden laiminlyöntien jatkumolle ei näy loppua. Miten on mahdollista, että Suomessa, jossa tarjotaan mitä erilaisempia palveluita laittomasti maassa oleville ja sosiaalitukia hyvätuloisille, arvokkaan vanhuuden turvaamiseen ei riitä tai ei haluta ohjata resursseja? eduskuntavaaliehdokkaat Sanna Antikainen (Savo-Karjala) ja Marika Sorja (Helsinki) kysyvät.

– Maalaisjärjellä ajateltuna yhteiskunnan verotulot ohjataan ensisijaisesti kaikista huono-osaisimmille eli niille, jotka eivät voi itse vaikuttaa omaan toimeentuloonsa ja tilanteeseensa. Tämä tarkoittaa mm. sairaita, vammaisia ja vanhuksia, Antikainen ja Sorja sanovat.

Merkittävien korjausten aika on nyt

Kaksikko vaatii merkittäviä korjauksia suomalaisen hoivan tilaan ja rahoitukseen.

– Mielestämme tämän on oltava seuraavan hallituksen aivan ykkösasia. Toistaiseksi muut puolueet ovat tyytyneet lähinnä valittelemaan ilmi tulleita puutteitta – ilman mitään konkreettisia parannusehdotuksia. Hoivaan nimenomaan kaivataan nyt konkreettisia parannus- ja ratkaisuehdotuksia.

– Ja jos tällaiset ratkaisut maksavat niin sittenhän maksavat, kaksikko toteaa.

Perussuomalaiset ottaisivat hoivaan tarvittavat rahat maahanmuutosta.

– Kaikki turhat kotouttamiskulut, kehitysavut ja laittomien maassa olijoiden palvelut on lakkautettava ja säästyvät varat ohjattava hoivatyöhön, Antikainen ja Sorja sanovat.

Toimenpidelista hyvään hoitotyöhön

Antikainen ja Sorja esittävät ongelman korjaamiseksi seuraavia toimia:

1. Valtion on tehtävä väliaikainen päätös, että kunnille korvataan lyhentämättömänä kaikki vanhustenhoidosta kunnalle aiheutuvat kulut. Samalla sen on kannustettava kuntia vaatimaan palveluntarjoajilta panostusta laatuun eikä keskittymään hintaan.

2. Hoitajamitoitus on hoitajien itsensä toivoma uudistus. Eivätköhän hoitajat itse ole parhaita asiantuntijoita siihen, millaisia uudistuksia tarvitaan?

3. Mitoitus tarvitaan myös huoltotyöntekijöille, jotta varmistetaan, että hoitajat voivat keskittyä luomaan hyvää ja kiireetöntä hoivaa.

4. Avin yllätystarkastukset. Tarkastuksia hoivalaitoksiin on tehtävä säännöllisesti ja varoittamatta. Jotain on isosti pielessä, jos aluehallintovirasto tekee esimerkiksi anniskeluyrityksiin kymmenkertaisesti enemmän tarkastuksia kuin hoivalaitoksiin.

5. Meillä on lapsiasianvaltuutettu, tasa-arvovaltuutettu ja jopa eläinvaltuutettua on esitetty eri puolueiden taholta. Miksei vanhusvaltuutetun perustamiselle löydy poliittista tahtoa muista puolueista?

6. Hoitajien hyvinvointi johtaa hyvään hoivatyöhön. Hoitajat ansaitsevat kunnolliset tauot työpäiviensä aikana, hyvää palkkaa ja arvostusta tekemästään työstä. Hyvinvoiva hoitaja jaksaa tarjota asiakkailleen laadukasta hoivaa. Julkisten hoivalaitosten tulee kilpailla yksityisten toimijoiden kanssa hoitajista tarjoamalla näille hyvää palkkaa, hyvä työympäristö ja kunnolliset työsuhde-edut.

7. Hoiva-alan koulutukseen tulee tehdä panostuksia niin, että varsinkin alan vaihtaminen on mutkatonta ja kannattavaa. Samalla täysin palkattomat harjoittelut tulee kieltää ja määrittää harjoittelijan palkka. Opiskelijat tekevät työpaikoilla rahanarvoista työtä.

SUOMEN UUTISET