Puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoi, että vaalituloksesta riippumatta perussuomalaisten osallistuminen seuraavaan hallitukseen on kiinni siitä, millaista politiikkaa hallitus tekee. – Me perussuomalaisissa olemme määritelleet puolueen ydinkysymyksiä ja meillä on tietyt kynnyskysymykset hallitukseen menemiselle.

Perussuomalaisten puheenjohtaja, europarlamentaarikko Jussi Halla-aho kertoi torstaina Helsingin Sanomatalon vaalimessuilla, mikä erottaa perussuomalaisia ja vihreitä ilmastoasioissa.

– Vihreät ajaa taksilla ja te polkupyörällä. Onko se uskottavaa? Halla-aholta kysyttiin.

– Perussuomalaisia ja vihreitä erottaa se, että perussuomalaisten mielestä keinojen ja tavoitteiden on oltava keskenään sopusoinnussa. Meidän mielestämme ilmastonmuutokseen on puututtava, mutta siihen ei puututa poseerauksella tai sillä, että kiivetään eduskunnan pylväisiin, vaan konkreettisilla elämäntapavalinnoilla, Halla-aho sanoi.

Halla-aho tunnetusti liikkuu kaupungilla yleensä polkupyörällä tai kävellen. Vihreiden kansanedustajat, kuten Ville Niinistö sekä Jani Toivola, taas tunnetaan ahkerina eduskunnan taksikortin vinguttajina. Niinistö on eduskunnan taksinkäyttötilaston ykkönen.

Toivola on käyttänyt eduskunnan taksikorttia jopa silloin, kun on ollut sairauden vuoksi poissa eduskunnasta.

Sosiaaliturva ei kestä kasvavaa saajapuolta

Halla-aholta kysyttiin maahanmuuton vaikutuksesta sosiaaliturvaan ja sen maksamiseen.

– Sosiaaliturvan ylläpitomahdollisuudet riippuvat julkisen talouden rahoituspohjasta. Työikäiset ikäluokat kutistuvat jatkossa, jolloin yhä pienempi porukka rahoittaa järjestelmää.

– Jos saajapuoli koko ajan kasvaa, muodostuu helposti työelämän ulkopuolella oleva maahanmuuttajaväestö, ja se on matemaattisesti mahdoton yhtälö, Halla-aho sanoi.

Halpatyövoiman maahantuonti polkee palkkoja

Halla-aho varoitti EU-maiden ulkopuolelta Suomeen suuntautuvasta halpatyövoimasta.

– Jos puhutaan huippuosaajista, he pääsevät jo tällä hetkellä Suomeen ilman lupamenettelyä myös EU-alueen ulkopuolelta. Saatavuusharkinta ei koske heitä.

– Työvoiman saatavuusharkinta koskee vähän koulutettua halpatyövoimaa. Jos heitä on jatkossa yhä enemmän, sitä heikommat asemat alan työntekijöillä on, ja samalla tämä tilanne on omiaan laskemaan palkkatasoa, Halla-aho varoitti.

Halla-aho nosti esimerkiksi filippiiniläiset hoitajat. Ulkoministeri Timo Soini (sin.) esitti äskettäin hoitajapulaan ratkaisuksi, että maahan tuotaisiin filippiiniläistä hoitohenkilökuntaa.

– Jo nyt meillä lähtee koulutettuja hoiva-alan henkilöitä muille aloille, koska työ on liian pienestä mitoituksesta johtuen kuormittavaa, eikä palkalla tule toimeen. Kehitysmaista saadaan tietysti rekrytoitua porukkaa millä tahansa palkalla, koska ensisijainen tavoite on päästä Suomeen.

Maahanmuutosta kärsivät huono-osaisimmat

Halla-aho sanoi, että maahanmuutosta kärsivät eniten huono-osaiset suomalaiset.

– Hyväosaiset ihmiset voivat ostaa itsensä vapaaksi huonon maahanmuuton seurauksista.

Työelämän ulkopuolella oleva maahanmuuttajaväestö tarkoittaa, että samalla kohdistuu hirveä kuormitus kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon.

– Työssäkäyvällä ihmisellä on jo nyt vaikeuksia löytää kohtuuhintaista asuntoa Helsingistä. Seurauksena on asuinalueiden ja koulujen eriytyminen ja gettoutuminen sekä hyvin toimeentulevan väestön poismuutto. Maahanmuutosta kärsivät ne suomalaiset, joilla ei ole varaa valita asuinpaikkaa tai lasten koulua.

Pääkaupunkiseudulle tulee koko ajan lisää elätettäviä

Halla-aholle huomautettiin, että Suomeen tulee tänä vuonna vain muutamia turvapaikanhakijoita. Halla-aho vastasi, että määrä on sinänsä vähäinen verrattuna vuoden 2015 tasoon, mutta sitä ei pitäisi käyttää vertailukohtana.

– Useat Euroopan maat ovat nyt uskaltaneet tehdä sen, että ne ovat ryhtyneet valvomaan omia rajojaan.

– Kolmansista maista tulevien ihmisten työllistymisennuste on heikko. Pakolaisuuden ja turvapaikan pitäisi olla väliaikainen ilmiö, mutta tänne saapuneet eivät poistu koskaan. Pääkaupunkiseudulle tulee koko ajan lisää sellaisia ihmisiä, joiden asumisen ja elämisen maksaa veronmaksaja. Aika monen hitsarin tai sairaanhoitajan koko vuoden aikana maksamat verot menevät yhden maahanmuuttajan elättämiseen, koska nämä eivät kerää varoja yhteiseen kassaan, Halla-aho sanoi.

Häneltä kysyttiin, onko Suomessa sosiaalipummeja. Halla-aho vastasi, että varmasti joku voi jättää menemättä töihin, koska on muitakin vaihtoehtoja

– Uskoisin, että korkeiden asumiskustannusten ja matalan palkan vuoksi palkkataso ei aina kilpaile sosiaaliturvan kanssa.

Yrityksille luotava hyvät edellytykset työllistää

Halla-aho esitti, mitä on perussuomalainen terveen järjen talouspolitiikka.

– Se on sitä, että kun meissä on työssäkäyviä ja työttömiä, niin ei pidä ensisijaisesti lääkitä työttömyyden oireita, vaan luoda sellaiset olosuhteet ja veropolitiikka, että yrityksillä on hyvät edellytykset työllistää ihmisiä. Samalla tarvitaan vähemmän tulonsiirtoja. On saatava aikaan positiivinen kierre taloudessa, jolloin ei tarvitse verottaa tulonsiirtoja varten.

Halla-ahon mukaan julkisen talouden tervehdyttäminen auttaa samalla kuntia niiden tehtävässä järjestää tai ostaa peruspalveluja kuntalaisille.

– Kuntien ongelmat vanhustenhuollossa tai varhaiskasvatuksessa johtuvat siitä, että kunnat tai kuntayhtymät saavat liian vähän rahaa palvelujen järjestämiseen, koska kuntien valtionosuuksia on leikattu. Meidän pitää saada julkinen talous kuntoon ja samalla kunnille riittävästi rahaa, että kunnat voivat ostaa palveluita, Halla-aho painotti.

Hallitukseen vain tiukalla maahanmuuttopolitiikalla

Halla-aho sanoi, että vaalituloksesta riippumatta perussuomalaisten osallistuminen seuraavaan hallitukseen on kiinni siitä, millaista politiikkaa hallitus tekee.

– Me perussuomalaisissa olemme määritelleet puolueen ydinkysymyksiä ja meillä on tietyt kynnyskysymykset. Me emme esimerkiksi lähde ilmastotalkoissa tekemään muiden osuutta. Me emme ole mukana sellaisessa hallituksessa, jossa ei tiukenneta maahanmuuttopolitiikkaa.

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) on eri yhteyksissä vihjaillut paluullaan perussuomalaisiin. Halla-aholta kysyttiin, onko Niinistö tervetullut. Vastaus oli kieltävä.

– Sinisten listalla eduskuntaan pyrkinyt tai päässyt henkilö ei pääse seuraavalla kaudella perussuomalaisten eduskuntaryhmään, Halla-aho totesi.

SUOMEN UUTISET