Perussuomalaisten kansanedustajan ja puolueen 2. varapuheenjohtajan Mauri Peltokankaan saama syyte kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on hylätty Pohjanmaan käräjäoikeudessa.

Kansanedustaja Mauri Peltokangasta vastaan nostettiin syyte hänen kirjoituksistaan sosiaalisessa mediassa, jossa syyttäjän mukaan Peltokangas panettelee ja solvaa pakolaisia ja turvapaikanhakijoita. Kirjoituksissa arvosteltiin laittomasti maassa oleskelevia kielteisen turvapaikan saaneita henkilöitä.

Peltokangas kiisti syytteen perustellusti, ja käräjäoikeus toteaakin päätöksessään, ettei kirjoituksia voida pitää teonkuvauksen tarkoittamalla tavalla panettelevina tai solvaavina ja että syyte on hylättävä.

– Kun otetaan huomioon, että kyse on poliittisesta puheesta eli sananvapauden ytimessä olevasta kirjoituksesta, minkä lisäksi tahallisuuden osalta on otettava huomioon laillisuusperiaatteen vaatimus rangaistussäännöksen ennakoitavuudesta, käräjäoikeus katsoo, että Peltokankaan kirjoitusta ei ole rikoslain 11. luvun 10 §:n tarkoittamalla tavalla pidettävä turvapaikanhakijoita ja pakolaisia panettelevana tai solvaavana, käräjäoikeuden arvioinnissa todetaan.

Rikoslain pykälää täsmennettävä

Peltokangas on tyytyväinen päätöksen ja toistaa puolueen vaatimuksen rikoslain selkeyttämisestä.

– Oikeus voitti – tällä kertaa. Rikoslain pykälä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on hyvin ongelmallinen. Yksilö ei enää välttämättä voi edes tietää, milloin hän mahdollisesti syyllistyy rikokseen arvostellessaan esimerkiksi haitallisen maahanmuuton aiheuttamia lieveilmiöitä. Tällainen laki ei ole käyttökelpoinen, Peltokangas huomauttaa.

Perussuomalaiset on vaatinut pitkään, että kiihottaminen kansanryhmää nykymuodossaan poistetaan rikoslaista.

– Esimerkiksi väkivallalla uhkailu tai siihen yllyttäminen ovat muutenkin rikoksia, kuten niiden kuuluukin olla. Oikeiden rikosten ehkäisemiseksi ei kuitenkaan tarvita epäselviä ”kiihottamislakeja”.

Puheenjohtaja Riikka Purra (ps.) kommentoi asiaa Twitterissä: ”Sananvapaus voitti tällä kertaa.”

SUOMEN UUTISET