Työmiehen tuumaustunnilla torstaina esiteltiin perussuomalaisten uusi talouspoliittinen ohjelma, jolla on myös vahva yhteys perussuomalaiseen sosiaalipolitiikkaan. Ohjelman lähtökohta on suomalaisten etu kaikessa toiminnassa. Talouspoliittisen ohjelman esitteli poliittinen suunnittelija Sakari Puisto. Ohjelman lähtökohta on suomalaisten etu kaikessa toiminnassa.

-Keskeinen tavoite on se, että palkasta pitää jäädä työntekijälle jotain käteen ja ihmisten pitää tulla palkallaan toimeen ilman, että välttämättömät elinkustannukset vievät siitä kohtuuttoman suurta osaa. Samalla vaurastumisen on oltava mahdollista normaalilla työnteolla, koska ahkeruudesta pitää palkita.

-Tarvitsemme tavallisen suomalaisen ostovoiman ja omistajuuden vahvistamista, koska ilman ostovoimaisia kotitalouksia ja yrityksiä ei ole myöskään elinvoimaista taloutta ja hyvinvointia, Puisto sanoi.

Julkisen sektorin tehtävät tärkeysjärjestykseen

Perussuomalaisten mielestä julkisen sektorin tehtävät on laitettava tärkeysjärjestykseen. Velkaantuminen on lopetettava ja menot tulee tasapainottaa, eikä tulevia sukupolvia pidä kuormittaa nykyisellä vastuuttomalla politiikalla.

Valtiovarainministeriön virkamiehet esittivät maanantaina, että seuraavan hallituksen tulisi tehdä leikkauksia kahden miljardin edestä jotta julkinen talouden saataisiin kestävälle pohjalle.

Perussuomalaiset haluaa nostaa leikkauslistalle suomalaisen yhteiskunnan kannalta toissijaisia kuluja kuten maahanmuuton ja EU-tulonsiirtojen kustannuksia.

-Esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriö käyttää 220 miljoonaa pelkästään valtion korvauksiin kunnille. Erilaisiin kotouttamiskoulutuksiin menee 61 miljoonaa. Sisäministeriön puolella taas vastaanottokuluja on 130 miljoonaa sekä vastaanottotoiminnan asiakastukia 32 miljoonaa, Puisto sanoi.

-Lisäksi mukaan on laskettava saman väestön erilaiset tuet, kuten toimeentulo- ja työttömyystuki. Jos ajattelemme pelkästään pääkaupunkiseutua, niin siellä jo noin kolmannes toimeentulotuen saajista on maahanmuuttajataustaisia. Kuormitusta syntyy myös poliisille ja oikeuslaitokselle ja niin edelleen. Tästä on saatavissa miljardiluokan säästöt, Puisto sanoi.

Myös EU-nettomaksut ja yritystuet leikkuriin

Perussuomalaisten mukaan leikkausten kohteeksi on otettava myös esimerkiksi EU:n nettomaksut ja yritystuet. Perussuomalaiset haluaa uusia yritystukijärjestelmää vastikkeellisempaan ja tehokkaampaan suuntaan. Uusiutuvan energian ja tuulivoiman tukia voidaan leikata.

-Tiedetään myös että eri politiikkasektoreilla on ylimääräisiä kuluja. Esimerkiksi koulutussektorilla voi olla samalla paikkakunnalla päällekkäisiä toimijoita, joilla ei ole mitään tekemistä koulutuksen saatavuuden tai laadun kanssa.

Perussuomalaisten mielestä ilmastotoimia pitää järkeistää. Perussuomalaiset on myös julkaissut erikseen ilmastopolitiikasta kattavan ohjelman jo viime vuoden lopussa.

-Esimerkiksi biopolttoaineiden jakeluvelvoitetta ei pidä ottaa ennenaikaisesti ja muita EU-maita kovemmin. Tällä olisi 600-800 miljoonan euron hintalappu. Kannattavia tuotantolaitoksia ei pidä sulkea ennenaikaisesti. Investoinnit on kohdistettava suomalaisten kannalta järkeviin kohteisiin, kuten liikenneväyliin, kohtuuhintaiseen asumiseen ja koulutukseen, Puisto sanoi.

Perussuomalaiset suhtautuu myönteisesti vapaakauppaan

Puisto korosti, että vapaakauppa on Suomen kaltaiselle pienelle maalle lähes elintärkeää.
-Linjauksemme on kuitenkin se, että vapaakauppaa on tehtävä rehdein säännöin, eikä erilaisilla vapaakauppasopimuksilla saa heikentää kansallista itsemääräämisoikeutta.

Perussuomalaisten mukaan EU:n ja euron yhteisvastuista on kieltäydyttävä. Jäsenmailta on edellytettävä markkinakuria ja talousvastuuta.

-Yritystukien lisäksi erilaiset poliittiset palkkiovirat ja kaverikapitalismi täytyy laittaa syyniin. Vahvat kotimarkkinat ja pk-sektorin edellytykset ovat parasta elvytystä. Tavallisen kansan omistuskulttuuria on vahvistettava, Puisto kertoi.

Palkansaajan tulovero asteittain lievemmäksi

Perussuomalaiset haluaa laittaa verotuksen remonttiin.

-Keskeistä on asumisen, energian ja liikenteen verotuksen leikkaaminen. Nämä verot kohdistuvat pahimmin pieni- ja keskituloisiin koska kaikki joutuvat osallistumaan näihin kustannuksiin.

-Jotta saamme ihmisiä työllistettyä ja parannettua heidän ostovoimaansa, on tärkeää lieventää keskituloisten työnteon ja myös työeläkkeiden verotusta. Myös esimerkiksi perintöverotusta on korjattava, Puisto sanoi.

Hän nosti esille palkansaajan tuloverotuksen vertailun Suomen ja Ruotsin välillä. Tällä hetkellä keskituloisen henkilön palkkaverotus on Ruotsissa lievempi kuin Suomessa.

-Tästä syntyy kannustinloukku suomalaiseen järjestelmään. Tätä eroa me haluamme asteittain kuroa umpeen.

Yrittäjyyttä edistettävä seuraavalla hallituskaudella

Talouspolitiikassa perussuomalaisille ensisijaista on suomalainen työ ja yrittäminen.

-Suomalaisten työllisyysastetta on nostettava edelleen. On tietysti hienoa, että työllisyysaste on jo tällä hallituskaudella noussut, mutta tavoitteeksi on otettava pohjoismainen taso.

-Perussuomalaisille tärkeää on työvoiman saatavuusharkinnan säilyttäminen, ja mielellään jopa sen tiukentaminen. Duunit on varattava suomalaisille nuorille.

Käsillä on tällä hetkellä työn murros, eli työnteon luonteen muuttuminen.

-Elinkeinoelämän rakenne muuttuu ja tähän meidän on vastattava. Haluamme muun muassa edistää työvoiman liikkuvuutta kotimaassa, ja samalla asumistukien vääristymät on korjattava. Esimerkiksi siinä ei ole järkeä, että pakolaiset muuttavat vastaanottokeskuksista kasvukeskuksiin, niin sanotusti lähelle työpaikkoja mutta ei kuitenkaan töihin.

Myös yrittäjyyden edistämisen on perussuomalaisten mielestä oltava seuraavan vaalikauden pääteemoja.

-Keskeisiä asioita ovat muun muassa yrittäjän konkurssiturva ja yrittäjän sosiaaliturva koko perheen osalta. Tarjoamme myös Viron tapaan kannustinjärjestelmää työllistäville kasvuyrityksille.

Suomen kilpailukyky kuntoon

Perussuomalaiset haluaa saada Suomen kilpailukyvyn kuntoon

-Vientiteollisuus on taloutemme veturi. Siinä isoilla yrityksillä on tärkeä asema. Lisäksi myös pk-yritysten vienti on saatava vetämään. Tältä osin suomalaiset pk-yritykset tulevat vielä perässä, eivätkä ne ole päässet mukaan vientiin, jos verrataan tilannetta esimerkiksi virolaisiin tai muihin pohjoismaisiin yrityksiin.

-Maa- ja rautateiden rapautuminen on estettävä. Perusliikenneverkostosta on pidettävä huolta ja keskeiset infrahankkeet on toteutettava
Perussuomalaiset vaatii järkevää energia- ja ilmastopolitiikkaa.

-Äskettäin irtaannuimme muiden eduskuntapuolueiden päästösopimuksesta. Konkreettisina teemoina ajamme muun muassa ilmastotullia EU:n ulkopuolelta tulevalle tuonnille.

-Me haluamme vauhdittaa uusia teknologioita ja innovaatioita. Tietopääoma on otettava käyttöön. Olemme esimerkiksi Sitran linjausten takana, eli ihmisläheinen datatalous on saatava käyttöön.

Perussuomalaiset haluaa pitää kansallisvarallisuuden, kuten puhtaat vedet, metsä ja maa-alueet omissa käsissä. Luonnollisia monopoleja ei pidä myydä.

Tuumaustunnin taltiointi.


SUOMEN UUTISET