Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoi Helsingin Sanomien vaalitentissä, että perussuomalaiset eivät halua lietsoa turhaa vastakkainasettelua työntekijöiden ja yrittäjien välille. – Yhteiskunnassa on löydettävissä ratkaisuja, jotka hyödyttävät kumpaakin osapuolta, Halla-aho sanoi.

Helsingin Sanomien järjestämässä HS vaalitentissä tiistaina aiheena olivat enimmäkseen työhön ja talouteen liittyvät asiat.

Puoluejohtajilta kysyttiin, pitääkö hallituksen viedä työelämälaki läpi, vaikka SAK tai elinkeinoelämän keskusliitto (EK) sitä vastustaisi. Perussuomalaisten vastaus kysymykseen oli kielteinen, mutta Jussi Halla-aho selvitti tarkemmin, mistä on kysymys.

– Me emme ole sen enempää SAK:n kuin EK:n poliittinen jatke, emmekä saa kummaltakaan tukea. Haluamme ylläpitää sopimisen kulttuuria työmarkkinoilla.

-Historiallisista syistä suomalainen työmarkkinajärjestelmä on raskas, mutta jos sitä yritetään väkisin murtaa sanelulla, niin se johtaa huonoihin lopputuloksiin, kuten on nähty tälläkin kaudella, Halla-aho sanoi.

Palkkaansa tyytyväinen duunari on yrittäjän etu

Halla-aho korosti, että perussuomalaiset eivät pidä siitä, että työntekijöiden ja yrittäjien välillä lietsotaan turhaa vastakkainasettelua.

– Yhteiskunnassa on paljon uhkia, ongelmia ja haasteita, jotka kohdistuvat yhtä lailla yrittäjiin ja duunareihin. Vastaavasti on löydettävissä ratkaisuja, jotka hyödyttävät kumpaakin osapuolta.

– On ihan selvää, että palkkaansa ja työehtoihinsa tyytyväinen duunari on yrittäjän etu. Ja menestyvä yrittäjä on työntekijänsä etu. Meidän on pyrittävä veropolitiikalla, ilmasto- ja energiapolitiikalla ja ylipäätään kaikilla politiikan sektoreilla luomaan olosuhteet, joissa yritykset voivat menestyä, jolloin niillä on samalla mahdollisuus ja kyky palkata ihmisiä ja maksaa palkkaa, jolla pystyy elämään, Halla-aho sanoi.

Yritysten kilpailukyky säilytettävä

Halla-aho on aiemmin suhtautunut varauksellisesti työehtosopimusten yleissitovuuteen, ja HS vaalitentissä häneltä erikseen kysyttiin tarkennusta näkemykseen.

Halla-aho sanoi, ettei hän ole ideologisesti ripustautunut yleissitovuuteen.

Petteri Orpo on antanut mielikuvan, että työntekijän etujen mukaista olisi vapaasti sopia työehdoista sen sijaan, että joku muu neuvottelisi ne hänen puolestaan, olen tästä hieman eri mieltä.

– Työehtosopimuksissa säädetään minimitaso eikä mikään estä maksamasta työntekijälle parempaa palkkaa. Joustojen lisääminen tarkoittaa yleensä sitä, että palkat joustavat alaspäin. Tämä ei ole hyvä asia työntekijän kannalta eikä myöskään julkisen talouden kannalta.

Halla-aho korosti edelleen, että yritysten kilpailukyky täytyy pyrkiä säilyttämään, jolloin ne myös voivat maksaa asianmukaista palkkaa työntekijöilleen.

SUOMEN UUTISET