Yleisradion järjestämä tv-tentti torstai-iltana alkoi puheenjohtaja Jussi Halla-ahon puheella, jossa hän asemoi perussuomalaisten paikan puoluekentällä sekä määritteli millainen puolue perussuomalaiset todellisuudessa on. Halla-aho kehottaa kaikkia äänestämään huhtikuussa paremman Suomen puolesta.

Puheenjohtaja Jussi Halla-aho totesi puheensa aluksi, että perussuomalaiset on varmaankin Suomen analysoiduin ja kommentoiduin puolue. Kommentaattoreilla on selvästi vaikeuksia keksiä sopivaa nimeä sille aatteelle ja ajattelutavalle, jota perussuomalaiset edustavat.

– Paremman puutteessa meitä kutsutaan usein populisteiksi. Populismilla voidaan tarkoittaa eri asioita. Sillä voidaan tarkoittaa halpahintaista suosion kalastelua, esimerkiksi niin, että esitetään epämääräisiä ja keskenään ristiriitaisia lupauksia mahdollisimman monelle. Tai niin, että haistellaan trendejä, juostaan niiden perässä ja tarpeen tullen käännetään takkia.

– Tässä mielessä sana populismi kuvaa perussuomalaisia huonosti. Rohkenen jopa väittää, että me olemme selvästi Suomen vähiten populistinen puolue.

Perussuomalaisten kannattajissa duunareita ja yrittäjiä

Halla-aho sanoi, että populismilla on kuitenkin myös myönteinen merkitys.

– Populismi on elitismin vastakohta. Kyse on siitä, kuka on yhteiskunnassa päähenkilö. Onko kansalainen pelkkä hallintoalamainen ja vero-orja, jolle parempi väki opettaa sormi pystyssä oikeita mielipiteitä ja arvopohjia norsunluutornistaan? Vai onko kaiken keskiössä tavallinen ihminen hänen hyvinvointinsa, turvallisuutensa ja vapautensa? Tässä mielessä me olemme populisteja ja ylpeitä siitä.

Halla-ahon mukaan perussuomalaisia on vaikea sijoittaa perinteiselle poliittiselle janalle.

– Me emme ole oikeistolainen tai vasemmistolainen puolue. Me olemme ainoa puolue, jonka kannattajissa on tismalleen yhtä paljon duunareita ja yrittäjiä. Tämä kirjavuus näkyy myös kansanedustajissamme, valtuutetuissamme ja ehdokkaissamme.

Suomi on suomalaisten turvapaikka

Mikä siis yhdistää erilaisia perussuomalaisia, ja mikä erottaa perussuomalaiset tämän päivän Suomessa kaikista muista puolueista? Halla-ahon vastaus kysymykseen on se, että perussuomalaiset on kansallismielinen puolue.

– Kansallismielisyys on näkemys siitä, mitä varten valtio on olemassa ja kenen asialla sen pitää olla. Meille Suomi on suomalaisten koti, suomalaisten edunvalvoja ja suomalaisten turvapaikka maailmassa.

– Meidän mielestämme toisten kotiin ei voi mennä uhoamaan ja esittämään vaatimuksia. Kansallismielisyys ei tarkoita vihaa muita kohtaan. Kansallismielisyys on kiintymystä siihen, mikä on omaa, ja halua puolustaa sitä.

Tavoitteena turvallinen, vauras ja eheä maa

Halla-aho sanoi, että perussuomalaisten tavoitteena on turvallinen, hyvinvoiva, vauras, ja eheä Suomi.

– Sellainen Suomi, jonka jokainen suomalainen voi kokea olevan myös omalla asiallaan, oli hän mies tai nainen, kaupunkilainen tai maalainen, nuori tai vanha. Siksi me puhumme niin paljon niistä asioista, jotka uhkaavat tätä tavoitetta.

– Me emme halua Suomea, jossa asuinalueet ghettoutuvat ja koulut eriytyvät, jossa työntekeminen ja yrittäminen tehdään kannattamattomaksi byrokratialla ja verotuksella; jossa lapset ovat pillerikauppiaiden ja seksuaalirikollisten riistaa kaduilla, kauppakeskuksissa ja netissä; jossa vanhukset jätetään hoitamatta, siksi että rahaa käytetään mieluummin syrjäytyneen maahanmuuttajaväestön ylläpitämiseen; jossa tavallisiin ihmisiin kohdistuvat omaisuusrikokset jätetään tutkimatta ja selvittämättä, siksi että poliiseja on liian vähän tai heidän aikansa menee ihmisten kielenkäytön kyttäämiseen sosiaalisessa mediassa; ja jossa koululaisten päät pannaan sekaisin sukupuoliöyhötyksellä ja ilmastohysterialla.

– Tämä ei valitettavasti ole kauhukuva. Tämä on todellisuutta. Asioiden ei kuitenkaan tarvitse olla näin.

Asioita voidaan muuttaa äänestämällä

Ympärillämme tapahtuvat ikävät asiat eivät tapahdu itsestään. Halla-aho korosti puheessaan, että huono kehitys ei kuitenkaan ole luonnonvoima: Se johtuu poliittisista päätöksistä, tai siitä, että ei uskalleta tai haluta tehdä päätöksiä.

– Me perussuomalaiset haluamme vahvistaa ihmisten uskoa demokratiaan ja omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. Siihen, että asioita on mahdollista muuttaa, ja että niitä voidaan muuttaa äänestämällä. Kansalaisen ei pidä tyytyä siihen, että hän on voimattomana lastuna laineilla. Hänen oikeutensa ja velvollisuutensa on olla perämies yhteisessä veneessämme nimeltä Suomi.

Halla-aho sanoi, että pelkät hyvät tavoitteet eivät yksinään riitä päätöksenteossa, vaan keinojen pitää edistää tavoitteita.

– Kansakunta voi hyvin vain, jos yritykset voivat menestyä ja työllistää. Yksilö voi hyvin vain, jos työstä saa palkan, jolla tulee toimeen. Yhteiskunta pystyy huolehtimaan heikoista: vanhuksista, lapsista ja sairaista vain, jos julkisen rahan kippaaminen toissijaisiin menokohteisiin lopetetaan.

Parempi Suomi pala kerrallaan

Puheensa lopuksi Halla-aho luetteli perussuomalaisten keinoja, joilla Suomi muutetaan paremmaksi paikaksi kaikille suomalaisille.

– Meidän työkalujamme ovat maltillinen, kohtuullinen ja järkevä ilmastopolitiikka, joka ei sulje tehtaita Suomessa ja aja niitä Kiinaan. Tiukka maahanmuuttopolitiikka, joka suojelee suomalaisia työmarkkinoita, yhteiskuntarauhaa ja julkista taloutta; veropolitiikka, joka kannustaa työllistämään ja työllistymään; koulutuspolitiikka, joka ei jätä lapsia ja nuoria heitteille; kriminaalipolitiikka, joka rankaisee rikollisia eikä uhreja.

– Täydellinen Suomi ei ole mahdollinen. Mutta Suomesta on mahdollista tehdä parempi, pala kerrallaan. Huhtikuussa on mahdollisuus äänestää paremman Suomen puolesta.

SUOMEN UUTISET