Perussuomalaiset ovat tänään julkaisseet ympäristö- ja energiapoliittisen ohjelmansa. Ohjelman esittelivät tuumaustunnilla puheenjohtaja Jussi Halla-aho sekä poliittiset suunnittelijat Riikka Purra ja Sakari Puisto.

Ohjelma alkaa sanoilla: ”Kauniit järvet ja metsät, puhdas ilma ja lähiluonto eivät ole itsestäänselvyys, vaan etuoikeutettu asuinympäristö, josta tulee huolehtia. Myös luonnonvarojemme merkitys tulee vain kasvamaan resurssiniukkuuden myötä. Suomalainen työ ja teollisuus on ekoteko – samalla laajempiin ympäristöongelmiin tulee etsiä tehokkaampia ja oikeudenmukaisempia ratkaisuja. ”

Pääkohdat koottuna:

SUOMALAINEN LUONTO ON KORVAAMATON

Puhtaat vedet ja metsät ovat kansallisvarallisuuttamme sekä erottamaton osa suomalaista kansanperinnettä ja identiteettiä.

TAAKANJAON EPÄKOHDAT KORJATTAVA – TEOLLISUUDEN KILPAILUKYKY TURVATTAVA

Suomi ei ole ilmastopahis. Suurimmat saastuttajat on saatava mukaan talkoisiin.

– Suomen kilpailukyvystä huolehtiminen on samalla hyvää ilmastopolitiikkaa, kunhan Suomen energiantuotanto pysyy
vähäpäästöisenä
– EU:n sisäisen taakanjaon epäkohdat on korjattava
– EU:n ulkopuolelta tulevalle tuonnille ilmastotulli

MONIPUOLISTA, HAJAUTETTUA JA OMAVARAISTA ENERGIATUOTANTOA

Laajapohjainen ja kotimaisuuteen tähtäävä energiatuotanto tukee työllisyyttä, talouskasvua ja kotitalouksien ostovoimaa sekä on myös ekologisesti kestävä.

– sähköveron alennus kotitalouksille ja teollisuudelle,
– siirtohinnoittelu pidettävä kohtuudessa
– sähköverkkoyhtiöt on pidettävä kotimaisessa omistuksessa
– ydinvoiman tulee olla Suomen sähköntuotannon selkärankana
– turvetuotanto on säilytettävä, kivihiilestä ei tule luopua etuajassa
– energia-alan tutkimukseen ja kehitykseen kannattaa panostaa
– tuulivoiman syöttötariffit keskeytettävä, ei uusia tuotantotukia

LIIKENTEEN TOIMIIN JÄRKEÄ

Suomi on pitkien etäisyyksien maa, jossa autoilu varsinkin haja-asutusalueilla on usein välttämätöntä.

– autovero alemmaksi – autokanta uudemmaksi. Polttoaineverotus kevyemmäksi ja myös aluekohtaiseksi
– biopolttoaineiden jakeluvelvoitetta ei muita EU-maita aikaisemmin tai korkeammin
– täyssähköautoille vapautus arvonlisäverosta
– tolkku kaupunkien ’autottomat keskustat’ -hankkeisiin ja kaupunkibulevardeihin

ELÄINSUOJELU ON SUOMALAISTA SIVISTYSPERINNETTÄ

Selkeisiin eläinsuojelun epäkohtiin on puututtava tomerammin.

– eläinsuojelurikkomuksista nykyistä ankarammat rangaistukset
– häirikköpetojen suhteen toimivalta paikallisille metsästysseuroille
– uskonto ei saa olla perusteena eläinten rääkkäykselle

Pääkohdat koottuna yhteen kuvaan täällä >

Ohjelma luettavissa kokonaisuudessaan täällä >