Energian mielipuolisen kallistumisen, koronnostojen sekä inflaation yhteisvaikutusten hahmottaminen on useimmille hankalaa myös kansankodissa. Kun korotukset liikkuvat sadoissa tai kymmenissä prosenteissa ja kansalaisten tulot junnaavat paikallaan, lopputulos selkenee aikanaan kaikille.

Tukholman kaupunki nostaa vesi- ja jätemaksuja 25 prosenttia. Korotukset johtuvat kaupungin mukaan yleisestä kustannusten noususta sekä tulevaisuuden investointitarpeista. Lähtötaso on alhainen mutta inflaatio saa taas vauhtia.

-Omakotiasujalle tulee lisää maksettavaa kaikkiaan noin 100 kruunua (9,2 euroa) kuussa ja kerrostaloasuntoa kohti hinnannousu on noin 50 kruunua, laskee Tukholman vesi- ja jätehuollon talousjohtaja Karolina Roos.

– Emme veloita mitään ylimääräistä emmekä tee korotuksia korotusten vuoksi, hän vakuuttaa.

Investointitarve lisää kustannuspainetta

Vesihuolto sekä jäteveden käsittely ovat Ruotsissa kuntien kontolla ja niitä säätelee laki. Palvelut tulee toimittaa omakustannushintaan mutta eri kuntien välillä hinnoissa on suuria eroja. Alan katto-organisaatiosta arvellaan, että hinnankorotukset ovat edessä koko maassa.

– Sähkö on kallista ja sekin vaikuttaa kunnallisen vesihuollon toimintaan. Ala on myös kovin pääomavaltainen ja investointeihin tarvitaan rahaa. Siksi korkojen nousu tietää sekin laitoksille kustannusten nousua, toteaa Svensk Vatten -järjestön strateginen suunnittelija Erik Karlsson.

Suunniteltuja suuremmillekin korotuksille olisi Karlssonin mukaan tarvetta, sillä putkilinjat ovat monin paikoin vanhoja ja uusiakin pitäisi väestön kasvaessa ja asutuksen levitessä rakentaa kaiken aikaa lisää.

SUOMEN UUTISET