Alaikäisten tekemät törkeät ryöstöt ja henkirikokset ovat poliisin tuoreen selvityksen mukaan lisääntyneet hälyttävästi. Rikoksia tekevät sekä ulkomaalaistaustaiset että kantasuomalaiset. Väestönmuutoksen myötä jo joka neljäs väkivaltarikoksesta epäilty alaikäinen on ulkomaalaistaustainen.

Poliisin tekemän selvityksen mukaan erityisesti alle 15-vuotiaiden väkivaltarikosepäilyjen määrä on kasvanut hälyttävästi viime vuosina. Rikoksia tekevät sekä ulkomaalaistaustaiset että suomalaistaustaiset nuoret. Kasvu on ollut lukumäärällisesti merkittävintä perusmuotoisia pahoinpitelyitä koskevissa epäilyissä. Prosentuaalisesti eniten ovat lisääntyneet törkeät ryöstöt sekä henkirikokset ja henkirikoksen yritykset.

Rikos- ja pakkokeinotilaston tiedot osoittavat, että ulkomaalaistaustaisten – siis ulkomailla syntyneiden ja Suomessa ulkomaalaistaustaisille vanhemmille syntyneiden – alaikäisten nuorten väkivaltarikollisuuden taso on viime vuosina kehittynyt yhdenmukaisesti suomalaistaustaisiin nuoriin nähden. Viime vuosien kehityksestä huolimatta ulkomaalaistaustaisten rikosepäilyjen määrä on edelleen merkittävästi kantaväestöä korkeampi.

Joka neljäs epäilty ulkomaalaistaustainen

Vuosina 2015–2020 ulkomaalaistaustaisia nuoria on epäilty noin 2,8-kertaa useammin väkivaltarikoksesta kuin suomalaistaustaisia nuoria (2,5 ja 7,0 epäilyä tuhatta henkilöä kohden). Lisäksi ulkomaalaistaustaisen väestön suhteellisen osuuden kasvu on tarkoittanut, että yhä useampi väkivaltarikoksista epäilty alaikäinen on syntyperältään ulkomaalaistaustainen.

Pelkästään vuodesta 2015 ulkomaalaistaustaisten osuus alle 18-vuotiaista on noussut seitsemästä prosentista kymmeneen prosenttiin väestöstä ja osuus epäillyistä 18 prosentista 23 prosenttiin.

Vuosina 2015–2020 ulkomailla syntyneiden 15–17-vuotiaiden ulkomaalaistaustaisten nuorten rikostaso oli 28,3 rikosepäilyä, Suomessa syntyneillä 21,1 rikosepäilyä ja suomalaistaustaisilla 7,9 rikosepäilyä 1 000 henkilöä kohden.

Havaittu yliedustus on pysynyt viime vuosina samalla tasolla sekä ensimmäisen että toisen polven maahanmuuttajilla.

SUOMEN UUTISET