Perussuomalainen Nuoriso vaatii oikeudenmukaisempaa korvausta suomalaisille kansallisomaisuuden myymisestä kaivosteollisuudelle. Kaivosteollisuuden odotetaan lisääntyvän Suomessa ja laajemmin Euroopassa strategisen autonomian saavuttamiseksi EU-tasolla, mutta tällä hetkellä Suomi saa hyvin pienen siivun vähenevien luonnonvarojen tuotoista. Siksi nyt on tärkeää puuttua kaivannaisten verotasoon.

– Kehitysmaita pidetään kaivosteollisuuden pahimpina esimerkkeinä, mutta todellisuudessa Suomi on niitä pahasti jäljessä. Kongossa louhitusta koboltista kerätään 10 prosenttia kaivosmineraaliveroa, joka on lähes 17-kertainen Suomeen nähden. Suomen alv-kannatkin ovat lähempänä verrokkimaiden keskitasoa, joten voisimme suoraan nostaa veron esimerkiksi 14 prosenttiin, esittää Perussuomalaisen Nuorison puheenjohtaja Lauri Laitinen.

Pääosin ulkomaalaisten omistamia

Hopean, kullan, nikkelin ja uraanin kaltaisia arvokkaita metalleja sisältävän kaivosmineraalin verotaso on nykyisellään 0,6 prosenttia, kun vastaavat verot ovat Venäjällä kiinteästi 8 prosenttia. Kanadassa ja Kiinassa progressiivinen kaivosmineraalivero on vastaavasti korkeintaan 10 ja 20 prosenttia. Nykyinen verotaso lisää Suomen houkuttelevuutta kaivosteollisuuden silmissä — vääristä syistä.

– Kaivostoimintaa Suomessa harjoittavat firmat ovat pääasiassa ulkomaalaisten omistamia. Lopetetaan luonnonvaroista luopuminen ulkomaalaisten taskuun ilman kunnon korvausta Suomelle ja suomalaisille! vaatii hallituksen jäsen Nanna Väätäinen.

Suomen Uutiset