Pääministeri Sanna Marin oli tänään eduskunnassa haluton vastaamaan perussuomalaisten kysymykseen suomalaisen työntekijän aseman puolustamisesta, joten Marin tuttuun tyyliinsä väisti kysymyksen, vaihtoi puheenaihetta ja alkoikin puhua perussuomalaisista.

Perussuomalaisten Riikka Purran alkuperäinen kysymys eduskunnassa tänään koski ulkomaisen työvoiman saatavuusharkintaa, jota Sanna Marinin hallitus on politiikallaan ajanut alas – suomalaisen duunarin etujen vastaisesti.

Väärinkäytöksiä ja orjamaisia työolosuhteita

Purra esitti ensin lyhyen tilannekatsauksen, miten Ruotsissa on käynyt.

– Myös Ruotsissa on työvoimapula, ja Ruotsi on vastaanottanut hyvin paljon EU:n ulkopuolelta maahanmuuttajia, joten maahanmuuttajien puute ei voi asiaa selittää. Sen lisäksi Ruotsi on Portugalin lisäksi ainoana EU-maana luopunut saatavuusharkinnasta. Tällä hetkellä oikeistohallitus kokoomuksen sisarpuolue moderaattien ollessa pääministerinä peruuttaa tästä virheestä, sillä on havaittu sen olevan hyvin haitallinen ruotsalaiselle yhteiskunnalle. Siihen liittyy paitsi merkittäviä väärinkäytöksiä myös suoranaisia orjamaisia työolosuhteita. Sen lisäksi oikeistohallitus aikoo esittää tulorajaa työmarkkinoille saapuville maahanmuuttajille, aivan kuten perussuomalaiset ovat esittäneet Suomessa.

– Kysymykseni kohdistan kuitenkin hallitukselle. Teidän hallitusohjelmassanne sanotaan, että te haluatte huolehtia saatavuusharkinnasta, joka on siis voimassa siksi, että sillä suojellaan suomalaista työntekijää ja suomalaisia työmarkkinoita. Te olette kuitenkin käytännössä romuttaneet koko saatavuusharkinnan erilaisilla kokeiluilla. Se käytännössä ei ole voimassa. Kysyn pääministeriltä: ettekö kannata enää sitä, että suomalaista työntekijää suojellaan?

Marin unohti suomalaiset duunarit

Pääministeri Marin ei vastauksessaan edes maininnut suomalaista työntekijää, mistä Purra kysyi. Marin tuttuun tyyliinsä vaihtoi puheenaihetta ja alkoikin puhua perussuomalaisista.

– Minä kannatan sitä, että Suomessa työmarkkinaosapuolet sopivat palkoista, työehdoista, työelämän pelisäännöistä ja että niitä noudatetaan. Sen vuoksi me tarvitsemme myös työsuojeluviranomaisia, jotka valvovat sitä, että näitä pelisääntöjä tuolla kentällä noudatetaan, ja näitä resursseja tällä hallituskaudella on vahvistettu.

– Hieman yllätyin perussuomalaisten puheenjohtajan Purran avauksesta, en ehkä niinkään siitä sisällöstä mutta siitä, että sanoitte reilusti ääneen sen, että perussuomalaiset tavoittelevat Suomen EU-eroa. En pidä tätä viisaana linjana. Näen, että EU on Suomelle paitsi tärkeä sisämarkkina niin erityisesti tässä geopoliittisessa tilanteessa meille myös äärettömän tärkeä ulko- ja turvallisuuspoliittinen viitekehys. On valtavan tärkeää, että Suomi on aktiivinen EU-toimija, me pyrimme vaikuttamaan EU-politiikan sisältöön, mutta olisi suuri virhe, että Suomi eroaisi EU:sta erityisesti kiristyneessä geopoliittisessa tilanteessa.

Pääministeri ei vastannut kysymykseen

Vastausta kysymykseen suomalaisen työntekijän aseman puolustamisesta ei siis saatu, mutta Purra otti kopin Marinin viittauksesta perussuomalaisten EU-linjauksiin.

– Se, mihin perussuomalaiset ovat vastanneet eilisessä Iltalehden debatissa, on se, kun toimittaja kysyi, että onko teidän vuoden 2019 EU-poliittisessa ohjelmassanne oleva linjaus edelleen voimassa — ja kyllä se on. Se on niin kauan voimassa kuin meillä syntyy uusi EU-poliittinen ohjelma.

– Samaan aikaan sanoin, että Suomen kansalaiset eivät kannata EU-eroa, ja tämä ei siksi ole missään nimessä ajankohtaista, mutta me olemme ainoa puolue tässä maassa, joka nostaa Euroopan unionin ongelmia esille. Me tulemme tekemään sen myös jatkossa, Purra lupasi.

Marinin hallitus torkkuu EU:ssa

Marinin hallitusta on moitittu siitä, että se ei jaksa EU:ssa puolustaa suomalaisten etuja ja että EU:n hankkeisiin herätään reagoimaan aivan viime hetkellä – yleensä kun on jo liian myöhäistä. Purra nosti myös tämän ongelman esille omassa vastauksessaan Marinille.

– Te luovutatte suomalaista päätösvaltaa Brysseliin, te olette suostuneet erilaisiin yhteisvelka- ja tulonsiirtopaketteihin kokoomuksen tuella. Koko Suomen kritiikki EU:ta kohtaan nojaa perussuomalaisten harteilla, ja me aiomme totta vie puhua tästä myös jatkossa.

– Sen sijaan te ette jaksa edustaa minkäänlaista Suomen omaa kansallista intressiä Brysselissä. Se on nähty tällä kaudella viime aikoinakin erittäin monta kertaa. Edes hallituksen yhteinen kannanmuodostus ei ole onnistunut, Purra muistutti.

SUOMEN UUTISET