Täysistunnossa keskusteltiin tänään lapsi- ja perhemyönteisemmän Suomen rakentamisesta. Perussuomalaisten kansanedustaja Lulu Ranne toteaa, että Rinteen hallitusohjelma ja täysistuntosali olivat täynnä kauniita lauseita lapsista ja lapsiperheistä.

– Hallitusohjelma ja hallituksen politiikka sisältävät kuitenkin tosiasiassa myös selkeää lapsiepäystävällisyyttä ja se saattaa jopa yllyttää lapsiepäystävällisyyteen. Lapsiperheitä ja lapsista haaveilevia nimittäin maalitetaan. Yksi syy tähän on hallituksen ilmastopolitiikka, laukoo Lulu Ranne.

Lisäksi lapsiperheiden arjen sujuvuus on Ranteen mukaan selvästi uhattuna.

– Hallitus nostaa ilmastojohtajuustavoitteeseen pyrkiessään elämisen kustannuksia ja kurjistaa arkea. Se ajaa perheitä kohti energiaköyhyyttä ja laskee elintasoa. Tästä kärsivät erityisesti pieni- ja keskituloiset, Ranne huomauttaa.

Kunnissa nakerretaan hyvää arkea

Ranteen mukaan hallitus on vahvasti irrallaan perheiden arjesta ja että hallitus unohtaa, että arjen sujuvuus ratkeaa pitkälti ruohonjuuritasolla ja on riippuvainen kuntien kyvystä huolehtia lakisääteisistä tehtävistään.

Ranne huomauttaakin, että kuntien talous kriisiytyy koko ajan ja kunnat leikkaavat jatkuvasti niistä palveluista, jotka turvaavat lapsiperheiden hyvän arjen: koulutuksesta, varhaiskasvatuksesta ja perusterveydenhuollosta.

– Kunnissa yritetään tasapainottaa taloutta nimenomaan nakertamalla hyvää arkea. Hallituksen kultapossukerholaiset, joilla ei ole minkäänlaista käsitystä tavallisesta perhearjesta, osoittavat puheissaan empatiaa, mutta puheet eivät riitä.

Lapsiperhevähennys takaisin

Ranne toteaa, että arjen kurjistaminen ja kallistaminen on lopetettava tai kaivattuja Suomi-vauvoja ei saada lisää. Hän esittää, että kuntien valtionosuuksia olisi syytä korvamerkitä lapsiperhepalvelujen turvaamiseksi eikä kunnille saa enää antaa lisää tehtäviä.

– Hallituksen tulisi myös harkita paitsi lapsiperhevähennyksen palauttamista ja ensimmäisen lapsen lapsilisän korottamista, myös vauvakustannusten maksamista laajalta pohjalta. Asumiseen, liikkumiseen ja syömiseen kohdistuvat verojen ja maksujen korotukset on lopetettava kokonaan. Ensin tulee kuitenkin lopettaa lapsiperheiden ja sellaiseksi haaveilevien maalittaminen. Se ei maksa mitään.

SUOMEN UUTISET