Perussuomalaisten kansanedustaja Lulu Ranteen mukaan huoli pohjoismaisen työvoimapalvelumallin rahoituksen riittävyydestä on aiheellinen, mutta eniten pitäisi olla huolissaan työvoimapalveluiden ja pohjoismaisen mallin vaikuttavuudesta.

– Työvoimapalveluiden piirissä on jo nyt kasvava joukko aikuisia ja ikääntyviä ihmisiä, joiden paikka ei todellakaan ole vielä siellä. Lisäksi tilanteet lasten ja nuorten perheissä, varhaiskasvatuksessa, peruskoulussa, lastensuojelussa, kouluterveydenhuollossa ja edelleen toisella asteella ja siitä eteenpäin ovat suorastaan sydäntä raastavia, ja heikkenevät edelleen, Lulu Ranne sanoo.

– Putki kodeista koulujen kautta työelämän kuvitelluille porteille tuottaa yhä lisääntyvän määrän nuoria, joita työvoimapalvelut eivät mitenkään kykene auttamaan, ja jotka ovat siellä väärässä paikassa.

Palveluprosessit ovat rikki

Ranne kertoo työvoimapalveluiden IT-järjestelmien ja palveluprosessien olevan sellaisessa kunnossa, ettei mikään määrä lisää rahaa ja henkilöresursseja sanottavasti paranna lopputulosta.

Työllisyyden kuntakokeilu on paitsi tehnyt ongelmat näkyvämmiksi ja pahentanut niitä, luonut myös kokonaan uuden ongelmakentän ja menopohjan kunnille.

– Raa’alla voimalla ja resurssoinnilla tämä ongelma ei ratkea, vaan pahenee. Jos palveluiden kautta sitten joku on esimerkiksi palkkatuella palkattukin, saa maksatuksia odottaa pahimmillaan parikin kuukautta. Kun prosessit ja järjestelmät ovat rikki, henkilöresurssien lisääminen ei auta. Etenkään, jos lisääminen tarkoittaa vain lisääntyviä väliportaita ja niiden pikkupomoja.

– Johtamisen kehittäminen tarkoittaa vähemmän pomoja, ei enemmän. IT-uudistusta hallitus toki suunnittelee, mutta 100 miljoonan uudistus ei ratkaise asioita, kun sekään ei pohjaudun ruohonjuuritason ongelmien ratkaisemiseen ja sujuviin prosesseihin, Ranne sanoo.

TE-toimistot tyhjänpantteina

Ranteen kentältä kuuleman mukaan työvoimapalvelut eivät edusta erittäin suurelle osalle Suomen työnantajia minkäänlaista mahdollisuutta hankkia osaavaa tai edes työnantajan toimin koulutettavissa olevaa työvoimaa. Samaa kertoo työ- ja elinkeinoministeriön tuore raportti: työvoiman hankinta TE-toimistojen kautta on laskenut vuodesta 2016 tasaisesti joka vuosi.

– Sama ongelma on vaivannut jo pitkään ja vaivaa kasvavassa määrin toisen asteen koulutusta. Valmistuvien valmiudet ovat niin puutteelliset ja ongelmat niin moninaiset, ettei valtaosalla työnantajista ole mitään mahdollisuuksia kompensoida niitä työpaikoilla. Toisen asteen ongelmat juontuvat kodeista ja myös peruskoulusta, kuten tuore Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen KARVIn arvio matematiikan osaamisesta 9. luokan lopussa osaltaan osoitti.

”Hölmöläisten hommaa”

Tuloksena työvoimapalveluista on tullut yksi sote-organisaatio muiden perään, joka epätoivoissaan pyörittää erilaisissa palveluissa kasvavaa joukkoa ihmisiä, jotka eivät hyödy niistä minkään vertaa, Ranne jatkaa.

– On kertakaikkisen hölmöläisten hommaa antaa ensin sosiaalisten, psyykkisten, fyysisten ja kognitiivisten ongelmien kertyä vauvasta nuoreen aikuiseen asti ja palkata sitten 1 200 uutta työntekijää ratkomaan niitä työvoimapalveluissa.

Hallituksen realismi kateissa

Ranne tuskailee, miten nykyinen ja nyt lisärahoitettava pohjoismainen malli ei palvele aidosti työllistettävissä olevia ihmisiä eikä työnantajia.

– Ongelma ei ole raha, sitähän palaa tähtitieteellinen summa. Ongelmana ovat uskomattoman kehnot ja tehottomat järjestelmät, prosessit ja organisaatiot, sekä palveluiden kohdistuminen ihmisten elinkaaren vääriin kohtiin. 1 200 uuden niin sanotun asiantuntijan palkkaaminen ja lykkääminen ennestään äärirajoilla ponnistelevaan organisaatioon perehdytettäväksi, tai oikeammin uimakoulutettavaksi, osoittaa hallitukselta taas kerran täydellistä realismin ja mittaluokkien tajun puutetta.

– Jos haluamme, että tilanne alkaa edes muutaman vuoden päästä helpottaa, paukut pitäisi nyt laittaa lasten ja nuorten perheisiin, varhaiskasvatukseen, peruskouluun, lastensuojeluun ja kouluterveydenhuoltoon, muiden muassa. 70 miljoonalla ja 1 200 uudella työntekijällä hallitus ostaa vain lisää kaaosta, Ranne varoittaa.

SUOMEN UUTISET