Kansanedustaja Minna Reijonen vaatii uudessa toimenpidealoitteessaan hallitusta nostamaan metsänomistajien hankintahakkuun verovapautta 125:stä 500 kuutioon. Reijonen uskoo, että verovapauden kiintiön nostaminen lisäisi ansaintamahdollisuuksia haja-asutusalueilla, joilla on haastavaa löytää töitä.

– Verovapauden kiintiön nostaminen toisi ansaintamielessä helpotusta myös maatalousyrittäjille, jotka hankintahakkuiden avulla voisivat ansaita jonkin verran lisätuloja muun maatalousyrittämisen ohessa, sanoo perussuomalaisten kansanedustaja Minna Reijonen.

Myös kotimaisen puun määrä voisi lisääntyä

Luonnonvarakeskuksen tilastojen mukaan noin kuudesosa eli noin 17 % puukaupasta oli hankintakauppaa. Siitäkin suurin osa oli metsänhoitoyhdistyksen korjuupalveluiden tuottamaa tai muuten koneellisesti korjattua puuta. Vain pieni osa oli metsänomistajien itsensä hakkaamaa ja tien varteen kuljettamaa hankintapuuta.

Näin ollen hakkuukiintiön verovapauden nosto 125 kuutiosta 500 kuutioon ei todennäköisesti pienentäisi valtion verotuottoja merkittävästi. Sen sijaan se antaisi mahdollisuuden hyvin tarpeellisiin lisäansioihin monelle haja-asutusalueella asuvalle metsänomistajalle, joiden elinkeino muun maatalousyrittämisen osalta on monestakin syystä tänä päivänä hyvin haastavaa.

– Metsänomistajien hankintahakkuun verovapausmäärän nosto voisi myös lisätä kotimaisen puun määrää markkinoilla nykytilanteessa, jossa pitää etsiä keinoja Venäjältä tuodun puun korvaamiseksi, toteaa Reijonen.

Suomen Uutiset