Suomessa pohditaan jo uuden, tulevaan sote-uudistukseen liittyvän maakuntaveron käyttöön ottamista. Uusi vero tulisi varmasti lisäämään kokonaisveroastetta jo valmiiksi ankaran verotuksen Suomessa. Kansanedustaja Minna Reijonen vastustaa uutta veroa jyrkästi.

– En kannata tämän uuden veron käyttöönottamista. Sen valmistelu ja suunnittelu hallituksessa tulisi lopettaa välittömästi, jyrähtää Minna Reijonen.

Sote-uudistukseen Suomessa tarvittavia rahoja voitaisiin saada ennemmin esimerkiksi leikkaamalla ulkomaille menevistä rahoituskohteista. Tällä hetkellä Suomi jakaa esimerkiksi kehitysavun muodossa rahaa jopa kohteisiin, joista ei ole tehty edes kunnollisia vaikutusarvioita. Suomessa voitaisiin tinkiä myös yltiökalliiksi tulevista ilmastotavoitteista.

– On käynyt ilmi, että jotkut meillä ilmastotavoitteina esitetyt asiat saattavatkin todellisuudessa lisätä kokonaispäästöjä, toteaa Reijonen.

Oman maan kansalaisista huolehtiminen etusijalle

Niin voi käydä silloin, kun Suomessa ollut tuotanto ja teollisuus siirtyvät sellaisiin maihin, joissa ilmastoasioista ei juurikaan edes välitetä. Reijosen melestä on tärkeää panostaa ihmisten lähellä olevien terveysasemien toimivuuteen.

– Vanhuspalveluiden tulee toimia. Omaishoidontuki tulee muuttaa verottamaksi ja tasapuoliseksi. Ambulanssi ja paloauto on saatava ajallaan, kun tarvetta on.

– Uusi vero ei ratkaise arkisen elämän sosiaali- ja terveysmenoja. Ratkaisevampaa on se, mihin arvovalintamme ohjaavat rahojamme. Suomen ei tule tarjota ja kustantaa terveyspalveluja maassamme laittomasti oleville henkilöille. Jokaisen maan tulee huolehtia oman maansa kansalaisista, Reijonen pohtii.

Suomen Uutiset