Ruotsi oli huonosti varustautunut pandemiaan ja maan hallitus reagoi siihen hitaasti. Kehno kommunikaatio ja heikko poliittinen johto ovat syynä siihen, että Covid-19-tauti on rankaissut Ruotsia pahemmin kuin naapurimaita. Ruotsidemokraattien johto kertoo Aftonbladetin mielipideartikkelissa, kuinka maa selviää ulos koronakriisistä.

Ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson sekä puolueen valtiopäiväryhmän johtaja Henrik Vinge painottavat neljän kohdan ohjelmajulistuksessaan, että juuri tällä hetkellä on tärkeintä pelastaa ihmisiä ja välttää turhaa poliittista kärhämää sekä syyllistämistä. Kriisistä on löydettävä tie ulos.

Varovasti eteenpäin

Koronaviruksesta ei vieläkään tiedetä tarpeeksi, joten kaikissa toimenpiteissä on noudatettava suurta varovaisuutta. Hengityssuojia on käytettävä entistä ahkerammin, kansalaisten testausta on lisättävä ja sosiaalisia kontakteja on yhä rajoitettava. Rajoitukset koskevat erityisesti kaikkein suurimmassa vaarassa olevia väestöryhmiä.

– Ruotsidemokraatit tekevät yhteistyötä kaikkien kanssa, jotta kriisioloissa tarvittavat oikeudelliset, taloudelliset ja materiaalisiin resursseihin liittyvät seikat eivät estä akuutista tilanteesta selviämistä, Åkesson ja Vinge kirjoittavat Aftonbladetissa.

Talouden suursiivous edessä

Pidemmällä aikavälillä kriisin seurauksena kuluttajahinnat saattavat nousta samalla kun työttömyys kasvaa, joten julkisten menojen tasapainottaminen tuleee vaatimaan vaikeita valintoja. Yritysten nopeaa nousua kriisin jälkeen pitää tukea, jotta ne voivat taas työllistää ja jälleen kasvaa.

Julkisilla menoilla on katettava ennen kaikkea työttömyyden seuraukset ja turvattava terveydenhuollon resurssit. Maahanmuutto ja kotouttaminen eivät ole painopisteitä, sillä ne heikentävät julkista taloutta. Esimerkkejä on toki muitakin. Kaiken kaikkiaan Ruotsin julkisessa taloudessa on ruotsidemokraattien mielestä edessä suursiivous.

Yhteiskunnan varauduttava poikkeusoloihin

Ruotsidemokraatit ovat vuosien ajan nostaneet esille kriisitietoisuutta ja valmiusvarastojen käyttöönottoa. Kun kansan silmät ovat nyt auenneet totuuden edessä, on tekemättä jätetty työ ja yhteiskunnan valmistautuminen kriiseihin aloitettava välittömästi.

Historia opettaa, että kriisit usein seuraavat toisiaan. Kansainvälinen kauppa voi häiriytyä ja vihamieliset tahot voivat pyrkiä hyödyntämään yhteiskunnan haavoittunutta tilaa. On siis luotava valmius kohdata erityyppisiä kriisejä, jotka ovat kuitenkin edessä ennemmin tai myöhemmin.

Vanhat ongelmat jäljellä

Pandemia dominoi julkista keskustelua mutta viruksesta riippumattomat ongelmat ovat jäljellä. Törkeä rikollisuus ja turvattomuus ovat edelleenkin syyttömien arkea ja se on ruotsidemokraattien mukaan käsittämätöntä.

Maahanmuutto jatkuu vanhaan malliin ja aiheuttaa suuria ongelmia laajalti yhteiskunnassa. Turkki hyökkää EU:n ulkorajoilla ja EU vaatii Ruotsilta lisää rahaa.

– Poliittisten voimien on kyettävä ratkaisemaan myös nämä akuutit ongelmat tai muuten pandemia voi rankaista meitä kahdesti, Åkesson ja Vinge toteavat.

Voimme luottaa vain itseemme

Työttömyyden kärjistyminen voi johtaa lisääntyvään vastakkainasetteluun yhteiskunnassa. Siksi ruotsidemokraatit vaativat, että myös ne toimenpiteet hoidetaan, jotka eivät suoraan liity meneillään olevaan koronakriisiin.

– Pandemia on osoittanut, että voimme Ruotsissa luottaa vain itseemme. Vastaavasti on hyvä muistaa, ettemme voi pelastaa koko maailmaa. Jos nyt otamme kaikessa ensin huomioon ruotsalaiset, niin tummat pilvet katoavat valoisan tulevaisuuden tieltä, vakuuttavat Åkesson ja Vinge.

SUOMEN UUTISET