Uunituore väestötilasto paljastaa, että maahanmuuttajataustaisen väestön osuus Ruotsin alle 18-vuotiaista lähentelee maanlaajuisesti 40:tä prosenttia. Malmössä peräti 66 prosenttia alle 18-vuotiaista on maahanmuuttajataustaisia.

Ruotsin tilastokeskus SCB julkaisi torstaina tilastotiedotteen, joka käsittelee maahanmuuttajalasten erilaisia asuinoloja ruotsalaislapsiin verrattuna. Tiedotteessa kerrotaan, että ruotsalaistaustaisista lapsista 69 prosenttia asuu perheensä omistamassa omakotitalossa, mutta maahanmuuttajataustaisista vain 24 prosenttia. Vuokra-asumisen kohdalla osuudet olivat suunnilleen päinvastoin: maahanmuuttajalapsista 60 prosenttia asuu vuokralla.

Osuus alle 18-vuotiaista kasvanut huimasti

Asumismuotoja koskevat tiedot eivät suinkaan olleet uuden tilastojulkistuksen mielenkiintoisinta antia. Paljon merkittävämpää on se, miten huomattavan suuri maahanmuuttajataustaisen väestön osuus nuorten ikäluokissa on. Tästä Ruotsin tilastokeskus ei kuitenkaan kertonut mitään tiedotteessaan.

Tutkija Tobias Hübinette oli innostunut penkomaan tilastotaulukkoja hieman tarkemmin ja löytänyt hätkähdyttäviä lukuja maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten osuudesta Ruotsin väestöstä. Monikulttuurisen pedagogiikan dosentti Hübinette kertoo nettisivullaan, että vuoden 2019 lopussa maahanmuuttajataustaisen väestön osuus alle 18-vuotiaissa oli koko maan tasolla 38,3 prosenttia.

Maahanmuuttajataustaisiksi tutkija Hübinette on laskenut ulkomailla syntyneet lapset sekä sellaiset Ruotsissa syntyneet lapset, joiden vanhemmista toinen tai molemmat on syntynyt muualla kuin Ruotsissa. Tällaisia lapsia on siis 38,3 prosenttia Ruotsin alle 18-vuotiaista. Hübinette arvioi, että tämän lisäksi kolmannen sukupolven maahanmuuttajalapsia on ehkä 3-4 prosenttia ikäryhmästä.

Vertailun vuoksi vuonna 2002 maahanmuuttajataustaisten osuus alle 18-vuotiaista oli 24,5 prosenttia. Tätä aikaisempia tietoa ei kyseisestä tietokantataulukosta löydy.

Malmön nuorisossa maahanmuuttajataustaisia kaksi kolmasosaa

Ruotsin kolmessa suurimmassa kaupungissa maahanmuuttajataustaisten osuus alle 18-vuotiaista on Hübinetten mukaan vieläkin suurempi. Suur-Tukholman alueella 46,2 prosenttia, Göteborgissa 53 prosenttia ja Malmössä peräti 66,4 prosenttia. Kaksi kolmesta malmölaislapsesta tai -nuoresta on siis maahanmuuttajataustaisia.

Hübinetten antamat luvut Ruotsin väestörakenteen muutoksesta eivät todellakaan perustu ”äärioikeistolaiseen salaliittoteoriaan”, sillä Hübinette itse on tunnettu rasismin ja valkoisuuden vastustaja. Nettisivujensa CV-osiossa hän kertoo syntyneensä Koreassa nimellä Lee Sam-dol. Ruotsissa hän opiskeli Korean tutkimuksen tohtoriksi ja opettaa nykyään yliopistossa monikulttuurista pedagogiikkaa. Hän on omistanut tutkijanuransa kriittiselle rotu- ja valkoisuustutkimukselle.

Lapsena Ruotsiin adoptoitu Hübinette pitää länsimaalaisten kehitysmaista tekemiä adoptioita ”ihmiskauppana”, jossa valkoiset ostavat ei-valkoisia lapsia. Hän on tutkimuksissaan käsitellyt laajasti ulkomailta adoptoitujen psykososiaalista pahoinvointia ja verrannut rotujenvälisen adoption kohteina olleiden lasten tuntemuksia transsukupuolisiin ihmisiin. Nuorempana Hübinette kirjoitti toivovansa, että ”valkoisen rodun länsimaat tuhoutuvat vereen ja kärsimykseen”.

Voidaan siis pitää todennäköisenä, että Hübinette ei esittänyt näitä lukuja maahanmuuttajataustaisten nuorten suuresta osuudesta kauhistellakseen niitä, vaan pikemminkin päinvastoin. Jokainen voi itse tarkistaa Hübinetten laskelmat Ruotsin tilastokeskuksen virallisista tilastoista.

SUOMEN UUTISET