Sähkö- ja hybridiautojen määrä kasvaa Suomessa nopeasti. Samalla kasvaa sähköautopalojen vaara. Sammutus on vaikeaa. Ainoa keino on saada auto upotettua veteen niin, että akusto jää veden alle.

Parkkihallit, joihin pelastuslaitos ei isoilla autoilla pääse, ovat ongelma. Pahimmillaan voi käydä kuten kaksi vuotta sitten Norjan Stavangerissa, jossa dieselautosta lähtenyt tuli levisi sähköautoihin ja koko viisikerroksiseen parkkirakennukseen, joka osittain romahti. Palokunta pystyi ainoastaan suihkuttamaan ulkoapäin vettä rakennukseen.

Suomessa jotkut kerrostalot ovat kieltäneet sähköautojen latauksen talon autotalleissa tai alla olevassa parkkihallissa. Pysäköidä ja ladata saa vain pihalla.

Palava auto upotettava veteen

Pelastuspäällikkö Keijo Kangastie Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselta myöntää sähköautojen aiheuttaman riskin. Ongelma on suurin kauppakeskusten tai kiinteistöyhtiöiden parkkihalleissa, joissa sähköautoja ladataan.

– Jos auto siellä syttyy, on ensin estettävä erittäin myrkyllisen savun leviäminen sammutuspeitolla, joita on joillakin asemilla. Autoa jäähdytetään vedellä. Sitten tarvittaisiin kuljetusalusta, jotta voidaan siirtää auto pois hallista. Miten siirrät, kun isolla autolla ei halliin pääse, ja miten saastunut vesi otetaan haltuun? miettii Kangastie.

– Ohjeistamme sijoittamaan parkkihalleissa sähköautot heti oven lähelle, jotta ne saadaan hädän tullen helpommin revittyä sieltä ulos, sanoo Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Petri Tassila.

Palava sähköauto pitää upottaa veteen niin, että akusto viilentyy. Siihen tarvitaan kannellinen säiliö, jossa vettä on puolisen metriä. Autoa on pidettävä siellä kolme vuorokautta. Ja jos sen ottaa liian aikaisin pois, se voi syttyä uudelleen.

Palava sähköauto on tunnistettava nopeasti

Kangastie jatkaa:

– Nopea tunnistus on tärkeää. Nyt moni sähköauto näyttää samalta kuin vastaava polttomoottoriversio.

Tulipalon tai kolarin sattuessa palokunnalle on tärkeää tietää, millainen auto on kyseessä.

– Sähköautoissa on jännitteet. Ne pitää maadoittaa. Autonvalmistajilta meillä on hyvät tiedot siitä, mitä voimme tehdä.

Sähköautot riski laivoissa

Laivan autokannella syttyvä sähköauto on painajainen.

– Paloihin erikoistuneella henkilökunnasta koostuvalla paloryhmällä on laivalla viikoittain harjoituksia. Aina, kun tulee uutta tietoa mm. sähköpaloista ja niiden käsittelystä, niitä harjoitellaan viikoittaisissa paloharjoituksissa, kertoo Viking Linen turvallisuudesta vastaava Anders Nyberg.

Myös Tallink Siljalla on tunnistettu sähköautoihin liittyvät riskit.

– Selvitämme parhaillaan mahdollisuuksia valmistautua erilaisiin tilanteisiin laivoillamme sähköauto-ongelmiin liittyen. Hallitaksemme sähköautoihin liittyviä riskejä olemme päättäneet, että autoja ei saa tällä hetkellä ladata laivoilla. Emme myöskään kuljeta rikkoutuneita sähköautoja, sanoo Tallink Siljan ympäristö- ja työsuojelun asiantuntija Andrus Vaher.

Sähköautoa on lähes mahdoton sammuttaa

Jos jokin auto syttyy matkan aikana, alusten sprinkleri- ja vesisumusammutusjärjestelmät käynnistyvät. Palo-ovia ja kannen ilmastointia sulkemalla vähennetään palokaasujen leviämistä ja palon hapen saantia.

Entä, jos tuleen syttyy sähköauto?

– Tämänhetkiseen tietoon pohjautuen miehistö ei valitettavasti voi tehdä paljoakaan. Li-ioniakut eivät tarvitse happea palaakseen. Siksi on lähes mahdotonta sammuttaa paloa niin kauan kuin akuissa on sähkölatausta. Miehistö voi ainoastaan jäähdyttää palavaa ajoneuvoa ja sen ympäristöä ja pyrkiä estämään palon leviämisen, kerrottaan Tallink Siljalta.

Sähköautopalot liittyvät usein lataamiseen. Siksi Tallink Siljalla matkan aikana latausta ei sallita. Viking Linen uusimmalla laivalla Glorylla on lähitulevaisuudessa mahdollista ladata sähköautoa.

Vakuutus korvaa tai sitten ei

Jos palo on alkanut sähköauton akustosta, vakuutus ei välttämättä korvaa vahinkoja, mutta se korvaa tilanteen aiheuttamat vahinkojen kustannukset muiden autoille. Jos vahinko sattuu omassa pihassa, piharakennuksille aiheutuneet vahingot kuuluvat kotivakuutuksen piiriin.

Sähköauton lataamisesta aiheutuneen vahingon korvauksen määrään voi vaikuttaa se, jos vahinkoon on vaikuttanut tai sen syynä on ollut väärin asennettu tai väärin käytetty latauspiste.

OP:n vakuutusehdoissa sanotaan, että vakuutuksenottajan on noudatettava sähköpalojen suojeluohjetta ja sen määräyksiä. Mikäli ohjetta ei noudateta, korvausta voidaan vakuutussopimuslain mukaan alentaa tai korvaus voidaan evätä.

Taloyhtiössä kaikkien sähköauton lataamiseen liittyvien vaatimusten tulee täyttyä. Käytössä olevan sähkötekniikan pitää olla kapasiteetiltaan riittävä, asianmukainen ja kunnolla huollettu.

Kun selvitetään korvausvastuuta, selvitetään, mistä palo on saanut alkunsa, miksi se aiheutui ja miten sen olisi voinut estää. Vastuu vahingosta voi olla auton tai kiinteistön omistajalla.

Leena Kurikka