Suomi on yhdessä muiden EU-maiden kanssa lähettänyt Euroopan komissiolle kirjeen, jossa ehdotetaan uusia, innovatiivia ratkaisuja laittoman siirtolaisuuden torjuntaan. Kirjeessä esitetyistä uudistuksista merkittävin on jäsenvaltioille esitetty mahdollisuus siirtää ne turvapaikanhakijat, joille turvallinen kolmas maa on vaihtoehto, tällaisiin maihin.

Äskettäin hyväksytty EU:n muuttoliike- ja turvapaikkasopimus auttaa EU:ta hallitsemaan paremmin muuttoliikkeen sisäistä ulottuvuutta, mutta muuttoliikkeen ulkoisen ulottuvuuden hallintaan tarvitaan uusia keinoja, kertoo sisäministeriö tiedotteessaan. Niinpä Suomi lähetti toukokuun puolivälissä yhdessä 14 muun EU-maan kanssa Euroopan komissiolle kirjeen, jossa hahmotellaan uusia, innovatiivia ratkaisuja laittoman siirtolaisuuden torjuntaan.

Ehdotettuihin ratkaisuihin sisältyvät kolmansien maiden kanssa tehdyt yhteistyösopimukset, palautusten tehostaminen, turvallisen kolmannen maan käsitteen uudelleenmäärittely sekä liikkumavaran lisääminen niille jäsenmaille, joihin kohdistuu välineellistettyä maahantuloa.

Kirjeessään 15 jäsenmaan ryhmä alleviivaa komissiolle tarvetta monen tyyppisille toimille ja työkaluille, sekä kokonaisvaltaisen lähestymistavan merkitystä niin kansallisella kuin EU-tasolla. Komissaari Ylva Johanssonille osoitetun kirjeen ovat Suomen sisäministeri Mari Rantasen lisäksi allekirjoittaneet Bulgarian, Tšekin tasavallan, Tanskan, Viron, Kreikan, Italian, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Maltan, Alankomaiden, Itävallan, Puolan ja Romanian ministerit.

EU:n turvapaikkajärjestelmään kohdistuu kestämätön paine

Ministerit korostavat sitä, että EU:n turvapaikkajärjestelmään kohdistuu tällä hetkellä kestämätön paine tulijamäärien kasvaessa. Tämä vaarantaa EU-maiden vakauden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja lisää polarisaation riskiä yhteiskunnissa. Pahimmillaan tilanne voi johtaa siihen, että EU-jäsenmaiden yhteenkuuluvuuden tunne katoaa.

Kirjeessä ehdotetaan yhteistyön laajentamista muuttoreittien varrella olevien maiden kanssa, jotta pakolaisista voitaisiin huolehtia lähempänä heidän lähtöalueitaan. Esimerkkeinä mainitaan Turkin ja Tunisian kanssa aiemmin solmitut EU-sopimukset sekä Italian ja Albanian kahdenvälinen sopimus Välimereltä pelastettujen pakolaisten kuljettamisesta Albaniaan.

Palautuskeskuksia EU:n ulkopuolisiin maihin

Ministerit pitävät perusteettomasti turvapaikkaa hakeneiden palauttamista tärkeänä osana laittoman siirtolaisuuden hallintaa. Ne, joilla ei ole oikeutta oleskella EU-alueella on palautettava pikaisesti. Tämä on tärkeää sekä jäsenmaille koituvien haittojen minimoimiseksi että laittoman maahantulon kannustimien vähentämiseksi.

Kirjeessä esitetyistä uudistuksista merkittävin on jäsenvaltioille esitetty mahdollisuus siirtää ne turvapaikanhakijat, joille turvallinen kolmas maa on vaihtoehto, tällaisiin maihin.

Myös turvapaikan saaneet voitaisiin sijoittaa EU:n ulkopuolisiin maihin

Turvallisten kolmansien maiden käyttöä ehdotetaan myös myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden sijoittamiseen. Tätä varten EU:n tulisi tarkistaa turvallisen kolmannen maan määritelmää lainsäädännössään.

Ministerit vaativat EU:lta myös uusia, tehokkaita keinoja välineellistetyn maahantulon torjuntaan. Esimerkkeinä uhista mainitaan Venäjän ja Valko-Venäjän hybridioperaatiot rajanaapureitaan vastaan. Myös ihmissalakuljetusta vastaan halutaan taistella tehokkaammin.


Korjaus 26.5.2024 klo 23:40: jutussa luki aiemmin: ”Yhdeksi ratkaisuksi palautusten tehostamiseen ehdotetaan sitä, että ne kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet, joiden palauttaminen heidän kotimaahansa ei ole heti mahdollista siirrettäisiin turvallisessa kolmannessa maassa sijaitsevaan palautuskeskukseen odottamaan pääsyä kotimaahansa.” -> muutettu muotoon: ”Kirjeessä esitetyistä uudistuksista merkittävin on jäsenvaltioille esitetty mahdollisuus siirtää ne turvapaikanhakijat, joille turvallinen kolmas maa on vaihtoehto, tällaisiin maihin.”

SUOMEN UUTISET