Eduskunta keskusteli turvallisuusympäristön muutosta käsittelevästä ajankohtaisselonteosta keskiviikkona. Vaikka selonteko käsitteli laaja-alaisesti turvallisuuspolitiikkaa, lähetekeskustelu painottui ajankohtaisen Nato-keskustelun ympärille. Kansanedustaja Jenna Simula painotti puheenvuorossaan kansallisen yhtenäisyyden ja kansallismielisyyden merkitystä epävakaina aikoina.

– Pitkät hyvät ajat ovat saattaneet luoda joillekin liiankin rauhaisan kuvan Venäjästä, Euroopasta ja tulevaisuudesta. Ajatukset ja toiminta on keskitettävä olennaisimpaan: Suomen ja suomalaisten turvallisuuden takaamiseen, Jenna Simula kiteytti.

Ukrainalaiset näyttäneet voimansa

Hän kertoi puheenvuorossaan olleensa vielä viime itsenäisyyspäivänä huolissaan siitä, ymmärtävätkö suomalaisnuoret sen, miten tärkeää on kunnioittaa veteraanien perintöä, ymmärtää sodan julmuudet sekä sisun ja sitkeyden, joilla tätä maata on puolustettu vieraalta vallalta.

Enää Simula ei kuitenkaan ole niinkään huolissaan, sillä Venäjä on näyttänyt raakalaismaisella sodankäynnillään sen, miksi Suomenkin on pidettävä puolustuskyvystään huolta. Toisaalta Ukraina ja ukrainalaiset ovat voimallaan näyttäneet, miten taistella suurvaltaa vastaan oman itsenäisyytensä, suvereniteettinsa ja kansansa olemassaolon puolesta.

– Sydämestäni toivon, että hyökkäys Ukrainaan on vahvistanut ei pelkästään ukrainalaisten kansallista identiteettiä, vaan saanut myös meidät suomalaiset miettimään, miten tärkeää meidän suomalainen kansallisidentiteettimme on, ja miten sitä voisi nykyisestään vahvistaa.

Oikeudesta omaan kansallisvaltioon

Simula muistutti, että kansallisuusmielisyys on se aate, jolla Ukraina itseään nyt puolustaa.

– Kansallismielisyys ja kansallistunne ovat asioita, joita pitäisi Suomessa arvottaa aiempaa paljon korkeammalle, kansanedustaja Simula muistutti puheessaan ja lisäsi lopuksi:

– Olemme aina, olimme sitten Naton jäseniä tai emme, vastuussa omasta puolustuksestamme. Meidän on itse puolustettava Suomea ja suomalaisia, ja sillä tavoin taisteltava tarvittaessa olemassaolostamme. Sillä siitä pohjimmiltaan on kyse – oikeudestamme omaan kansallisvaltioon, omaan päätösvaltaamme, oikeudestamme olla ja elää.

SUOMEN UUTISET