Perussuomalaisten kansanedustaja Riikka Slunga-Poutsalo nosti esiin Kelan resurssien riittävyyden koronaepidemian keskellä, kun eduskunnassa keskusteltiin lisätalousarviosta.

– On ihan ymmärrettävää, että tässä ensimmäisessä lisätalousarviossa pyritään tekemään niitä ensimmäisiä lisäyksiä, joilla turvataan yritystoiminnan maksuvalmiutta ja vahvistetaan terveydenhuollon resursseja. Olisin kuitenkin toivonut, että jo tässä lisätalousarviossa olisi huomioitu Kelan tilanne, Kelan valtuutettujen puheenjohtajana toimiva Riikka Slunga-Poutsalo totesi.

– Onneksi Kela on vihdoin tänään saanut vahvistuksen siitä, että heidän tarpeensa lisäbudjettiin ovat menneet perille, ja ne ehkä huomioidaan seuraavissa lisätalousarvioissa.

Kriisi vaikuttaa tukiin

Slunga-Poutsalo muistutti, että Kela on hyvin herkästi se taho, joka ottaa iskut vastaan, vaikka sylttytehdas haastaviin tilanteisiin löytyisi muualta.

– Milloin lainsäädäntöhankkeissa ei noteerata Kelan antamia lausuntoja, milloin Kelalle annetaan kiireisillä aikatauluilla lisää tehtäviä, joiden vaikutuksista tai kustannuksista ei ole etukäteen mitään tietoa tai annettuun arvioon ei suhtauduta sen vaatimalla vakavuudella. On ymmärrettävää, että Kelalla on huoli siitä, noteerataanko heidän tilanteensa tämän kriisitilanteen hoitamiseksi. Kelahan on normaalioloissakin toiminut tiukan budjetin kanssa.

– Nyt tiedämme jo, että käsillä oleva kriisi tulee vaikuttamaan Kelan myöntämiin tukiin. Tartuntatautipäivärahat, sairauspäivärahat, työttömyysturva, yleinen asumistuki, toimeentulotuki – nämä kaikki ovat sellaisia palveluja, joiden tarpeen tiedämme nousevan huomattavasti, Slunga-Poutsalo luetteli.

Työntekijät vaarassa sairastua

Slunga-Poutsalon mukaan jo pelkästään näiden tehtävien lisääntyvä työmäärä tuo merkittävän lisätarpeen Kelan asiakas- ja puhelinpalvelun työmääriin, jotta asiakkaat saavat päätökset ja tuen ajoissa.

– Vaikka kuinka Kelan työntekijät yrittäisivät suojata itsensä epidemialta, eivät etuuskäsittelijät ja asiakaspalvelussa olevat työntekijät voi välttyä sairastumisilta.

– Näiden Kelan perustoimintojen lisäksi on jo linjattu täysin uusia tehtäviä, kuten yrittäjille laajennettu työttömyysturva. Tämä on päätöksenä erittäin hyvä asia, ja sen soisi jatkuvan jossain muodossa myös kriisin jälkeen.

Yrittäjät Kelan piirissä

Mahdollisen lainmuutoksen maksatuksesta tulevat nähtävästi huolehtimaan Kela ja työttömyyskassat. Yrittäjistä hyvin harva on työttömyyskassojen jäsenenä, joten paine päätöksistä tulee Kelalle.

– Kokonaisuudessaan tämän projektin vaikutuksia Kelan toimintakuluihin on vaikea vielä arvioida, mutta jo tämänhetkisten tietojen mukaan vaikutukset olisivat vähintään noin 12 miljoonaa euroa, Slunga-Poutsalo totesi.

– Olisin nyt pyytänyt arvoisaa hallitusta ymmärtämään Kelan tilanteen, mutta hallituksesta opetusministeriä huolimatta kukaan ei ole paikalla. Toivon, että hallituspuolueiden edustajat vievät terveisiä, että älkää unohtako Kelaa. Pitäkää huoli siitä, että Kela ei unohdu, kun suunnitellaan uusia toimintoja ja Kelan palveluvalikoimia – saati sitten lisärahoitusta.

SUOMEN UUTISET