Perussuomalaiset linjasi eilen haluavansa lisätä kielten opiskelun joustavuutta ja monipuolisuutta tekemällä ruotsista valinnaisen kielen peruskoulussa. Lisäksi perussuomalaiset vaatii muun muassa luopumista ruotsin kieltä koskevista osaamisvaatimuksista kaikilla muillakin koulutustasoilla. Kuten arvata saattaa, pakkoruotsin kannattajien kasetti hajosi heti.

Eilen julkaistussa suomalaisuusohjelmassa perussuomalaiset laajentaa keskustelua pakollisesta ruotsin kielestä aiheutuvien haittojen ja epäkohtien korjaamiseksi. Perussuomalaiset muun muassa vaatii pakollisen ruotsin kielen opiskelun poistamista peruskoulussa ja mahdollisuutta suorittaa myöhemmät opinnot ilman ruotsin kielen opintoja tai ruotsin osaamisen osoittamista.

Nuorille monipuolisemmat kielivalinnat

Ohjelmassa perussuomalaiset haluaa lisätä kielivalintojen joustavuutta tekemällä ruotsista valinnaisen kielen peruskoulussa, joka mahdollistaa nuorille monipuolisemmat kielivalinnat ja edistää myös muuta oppilaiden kiinnostuksesta ja tarpeista lähtevää opetusta.

Perussuomalaisten mukaan jatkossa tulee luopua ruotsin kieltä koskevista osaamisvaatimuksista myös lukioissa, ammattikouluissa, korkeakouluissa ja yliopistoissa.

Perustuslain mukaan Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi. Suomen kansaan kuuluu siis suomenkielinen osa ja ruotsinkielinen osa. Kansalliskielten puhujista suomenkielisiä on kuitenkin ylivoimainen enemmistö, eli yli 94 %. Perussuomalaiset katsookin, että suomen kieli on historian ja nykyhetken kannalta kansan ja kansakunnan olemassaolon perusta. Suomen kieli yhdistää suomalaisia ja suomalaisiksi haluavia. Tässä katsannossa ehdoton ja aukoton ruotsin pakollisuus ei vastaa suomenkielisten tarpeita.

Auttaisiko pakkologiikka luetun ymmärtämiseen?

Kuten aiemminkin, pakkoruotsin kannattajien ajatus karkasi laukalle ja kasetti hajosi heti, kun pakkoruotsittajat saivat kanaviaan pitkin tiedon PS:n linjauksesta pakkoruotsin aseman uudelleentarkastelusta.

Suomenruotsalainen stand-up-koomikko André Wickström sai tunteen, että hänen äidinkielensä ” häiritsisi suomenkielisten minäkuvaa”, vaikka tällaista ajatusta ei liene esitetty missään.

https://twitter.com/andrewickstroem/status/1574491213876449280

Suomenruotsalaiselle koomikolle tosin annetaan palautetta virheellisestä tulkinnasta. Luetun ymmärtämisen ja tulkintojen tekemisen avuksi Wickströmille vihjataan myös, että kenties pakkologiikasta olisi apua poispääsyyn epämiellyttäväksi koetusta tilanteesta.

RKP haluaa keskustella asian vierestä

Hallituspuolue RKP luonnollisesti ei halua jatkaa keskustelua ruotsin opiskelun vapaaehtoisuudesta, vaan keskustelu siirretään asian viereen. Puolue vihjailee somekanavillaan, että ruotsin kieli koettaisiin uhkana. RKP:n mukaan näin ei kuitenkaan ole, vaan kieli on mahdollisuus.

Perussuomalaisen Nuorison puheenjohtaja Miko Bergbom huomauttaa, että perussuomalaiset esittää nimenomaan kielen vapaaehtoisen opiskelun mahdollisuutta.

Ministerin olisi kannattanut tarkistaa faktat

Tuore esitys pakkoruotsin poistamiseksi meni tunteisiin myös ministeritasolla. RKP:ta edustava oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ei korkeasta asemastaan huolimatta pysty asiallisesti jatkamaan keskustelua pakollisen ruotsin kielen opiskelun poistamisesta, vaan ajatus lähtee laukalle.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra totesi eilen opiskelleensa aikanaan pakkoruotsin tyytyväisenä ja hyvillä mielin, mutta Purra huomautti, että sama asia ei päde kaikkiin, eikä pakko-opiskelulla useinkaan saavuteta hyviä tuloksia.

Purra kehottaakin opetusministeriä tarkistamaan perussuomalaisten kannanotot suoraan alkuperäislähteestä, eli tuoreesta suomalaisuusohjelmasta koska netissä liikkuviin toisen käden tietoihin ei yleensä kannata luottaa.

SUOMEN UUTISET