Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja kiristynyt kansainvälinen tilanne lisäävät hybridivaikuttamisen ja kyberhyökkäysten riskiä. Suojelupoliisi toivoo sellaisia lainsäädännön muutoksia, jotka tehostaisivat hybridivaikuttamisen torjuntaa. Kansanedustaja Ari Koponen yrittää toimenpidealoitteellaan kirittää hallitusta tekemään tarvittavat lakimuutokset mahdollisimman pikaisesti.

– Nämä ovat valvovan viranomaisen toiveita Suomen kokonaisturvallisuuden parantamiseksi, ja juuri heidän ääntään meidän lainsäätäjien on kuultava. Kokonaisturvallisuus käsittää laajasti useita osa-alueita, ja läpi mennessään nämä ehdotukset olisivat osa tarvittavia ratkaisuja muuttuneessa maailmantilanteessa, kommentoi Ari Koponen.

Ulkomaisen tiedustelupalvelun avustaminen rangaistavaksi

Suojelupoliisi säätäisi rangaistavaksi ulkomaisen tiedustelupalvelun avustamisen ja vieraan valtion puolesta tapahtuvan tahallisen informaatiovaikuttamisen. Lisäksi televisio- ja radiotoimintaa varten tarvittavan ohjelmistotoimiluvan saamisen ehdoksi olisi asetettava, että harjoitettava toiminta ei vaaranna kansallista turvallisuutta.

Suomessa tulisi myös nopeasti ryhtyä EU:n CER-direktiiviehdotuksen edellyttämiin toimenpiteisiin sekä harkita säätämistä Suomen viranomaisten oikeudesta estää sellaisten Suomen ulkopuolella sijaitsevien verkkolaitteiden toiminta, joita systemaattisesti käytetään Suomen turvallisuutta horjuttaviin valtiollisiin kyberhyökkäyksiin.

Suomen Uutiset