Monikansallisessa ja moniarvoisessa kaupungissa virkahenkilöstön olisi hyvä kaikilta osin edustaa palvelemaansa väestöä. Siksi Lontoon poliisi on pyrkinyt rekrytoimaan erilaisen taustan omaavia henkilöitä joukkoihinsa. Kaikki ei kuitenkaan ole mennyt aivan putkeen.

Hänen Majesteettinsa poliisitarkastaja Matt Parr totesi taannoin Express-lehdessä, että olisi ”kirkkaasti väärin”, jos saarivaltakunnan poliisivoimat koostuisivat ”ylivertaiselta osaltaan” valkoisista henkilöistä.

Lontoon poliisissa (Metropolitan Police) BME-taustaisten (Black and Minority Ethnic) virkahenkilöiden osuus on luokkaa 17 prosenttia. Luku on alle tavoitteen ja asiaan pyritään saamaan muutosta.

Muutama vuosi sitten Lontoon poliisille asetettiin tavoitteeksi BME-taustaisten osuuden nostaminen rekrytoinneissa 40 prosenttiin vuoden 2023 loppuun mennessä.

Puutteita luku- ja kirjoitustaidossa

Ongelmia kunnianhimoisen rekrytavoitteen täyttämisessä on kuitenkin koitunut siitä, että kielitaidoiltaan sopivien ja pätevien henkilöiden löytäminen on hankalaa. Pieleen menneitäkin rekrytointeja on tiettävästi tapahtunut ja jopa poliisin johto on itsekin puuttunut asiaan.

Erityisen vaikeaksi moniarvoisuuden tavoittelussa on osoittautunut valtakielen eli luetun ja kirjoitetun englannin kielen hallinta. Vielä ei olla siinä pisteessä, että kaikki työ olisi digitaalista, vaan analogisiakin taitoja tarvitaan.

Käytännön työssä hankaluus tulee esiin silloin, kun konstaapelin pitäisi vaikkapa kirjoittaa raportti. Ja näitä tilanteita poliisin työssä saattaa tulla usein eteen.

SUOMEN UUTISET