Kansanedustaja Ano Turtiaisen eduskuntapuhetta ja Facebook-kirjoitusta koskeva tutkinta on valmistunut. Asiassa ei ole syytä epäillä rikosta, eikä esitutkintaa aloiteta.

Suorasukaisesta tyylistään tunnettu voimamies, kansanedustaja Ano Turtiainen (ps.) totesi 13.6.2019 eduskunnassa: ”Hallitusohjelman suurimpia voittajia ovat työssä käymättömät ulkomaalaiset suurperheelliset, joiden vastikkeettomat tulonsiirrot nousevat. Heidän elämäänsä helpotetaan monin tavoin ja rahat siihen kaivetaan suomalaisen duunarin taskusta. Ohjelmasta paljastuu siis maailman kieroutunein työväenaate.”

Samana päivänä Turtiainen kirjoitti Facebook-palveluun: ”Luonto mukana ilmastotalkoissa”, ja lisäsi tunnisteiksi #ebola ja #Afrikka. Asiasta kirjoitti tuolloin muun muassa Iltalehti.

Eduskuntapuhe ja Facebook-päivitys eivät ollut kaikkien mieleen. Kommunistien riveistä kansanedustajuutta äskettäin tavoitellut mieshenkilö teki Helsingin poliisilaitokselle asiasta tutkintapyynnön. Hän pyysi poliisia selvittämään, onko Turtiainen syyllistynyt rikokseen.

Ja poliisihan selvitti.

Selvittelyn lähtökohdaksi poliisin tutkinnanjohtaja otti tutkintapyynnön, Iltalehden uutisen, Turtiaisen suuressa salissa pitämän puheen sekä Facebook-päivityksen. Niin ikään asiassa puntaroitiin Turtiaisen Iltalehdelle antamia haastatteluvastauksia.

Turtiaisen 13.6.2019 eduskunnassa pitämä puhe, jossa hän kommentoi sitä, ketkä ovat hallitusohjelman suurimpia voittajia.

Kiihottamisrikos?

Oliko kyse kiihottamisrikoksesta? Sitä puntaroidessa keskeistä on arvioida lausuntojen kohteena olevan ryhmän yhteiskunnallista asemaa. Maahanmuuttajat voivat sinänsä muodostaa ryhmän, joka nauttii rangaistussäännöksen tarjoamaa suojaa.

Toisaalta sananvapaus on Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja YK:n kansalaisoikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksessa turvattu ihmisoikeus, kuten myöskin Suomen perustuslain määrittelemä perusoikeus.

Tutkinnanjohtaja viittaa perustelutekstissään Sami Mannisen Perusoikeudet-teokseen: ”Sanavapauden ensisijaisena tarkoituksena on turvata edellytykset vapaalle tiedonvälitykselle, vapaalle mielipiteenmuodostukselle, julkisen vallan kritisoinnille sekä kaikille avoimelle, vapaalle ja julkiselle kansalaiskeskustelulle. ”

Sananvapausrikoksia koskevan lainsäädännön perusteluissa todetaan: ”Mikä tahansa pykälässä tarkoitettua ryhmää väheksyvä julkinen lausuma ei välttämättä ole kiihottamisrikoksena rangaistava. Rangaistavuuden edellytyksenä kiihottamisrikoksessa on, että levitettävässä viestissä uhataan, panetellaan tai solvataan pykälässä tarkoitettua ryhmää.”

Tutkinnanjohtajan puntaroi seuraavaksi, onko Turtiaisen ulostuloissa uhkauksia, panettelua tai solvaamista: ”Oikeuskirjallisuuden mukaan suoria uhkauksia ovat uhkaukset väkivallasta sekä uhkaukset taloudellisesta syrjinnästä.” Epäsuoria uhkauksia voisivat ovat esimerkiksi toiveet ”kristalliyön tapahtumien toistumisesta” tai vihjaukset ”siirtymisestä sanoista tekoihin”.

Myös viestin oheen liitetyllä kuvamateriaalilla ja symboliikalla on merkitystä. Esimerkiksi eräässä aikaisemmassa oikeustapauksessa oikeus katsoi, että Suomi-konepistoolin liittäminen Facebook-postaukseen teki viestistä maahanmuuttajia uhkaavan. Samoin julistukset siitä, että mielipiteen esittäjä ”on valmis tarttumaan aseisiin” tai ”valmis putsaa tän maan” on tulkittu eri oikeusasteissa uhkaaviksi.

Turtiaisen eduskunnassa pitämässä puheenvuorossa tai Facebook-viestissä ei ole kyse tällaisesta.

Tutkinnanjohtajan mukaan Turtiaisen kommentit kohdistuvat kehitysapua vastaan, jota tämä pitää korruptoituneena. Hän jatkaa: ”Täten uhan voitaisiin ajatella kohdistuvan ensisijaisesti suomalaisten kehitysyhteistyökumppaneiden ja alihankkijoiden liiketoimintamahdollisuuksia vastaan ja toissijaisesti niihin, jotka ovat suomalaisen kehitysyhteistyön tuloksista jollain tavalla riippuvaisia. ”

Panettelua tai solvaamista?

Uhkailusta ei siis ole kyse. Entä panettelu tai solvaaminen?

”Panettelulla tarkoitetaan sitä, että ihmisryhmä leimataan rikolliseksi tai alempiarvoiseksi. Solvaaminen merkitsee sitä, että ihmisryhmän edustajia verrataan loisiin tai eläimiin, samoin kuin sitä, että jonkin ryhmän syrjintää pidetään hyväksyttävänä tai väkivaltaa jotain ryhmää vastaan toivottavana.

Liiaksi yleistävät lausumat saatetaan tulkita panettelemiseksi tai solvaamiseksi.

Panettelusta ja solvaamisesta löytyy tutkinnanjohtajan mukaan runsaasti oikeudenkäytäntöä. Tällaista on havaittu muun muassa tapauksessa, jossa ”ohikulkijoiden ryöstelyn ja verovaroilla loisimisen” on katsottu tietyn kansanryhmän erityispiirteeksi. Samoin on kiellettyä ”vääräuskoisten tappamisen, naisten ja lasten raiskaamisen ynnä muun rikoskäyttäytymisen ja terrorismin liittämistä jonkin kansanryhmän tai uskonnollisen ryhmän kulttuuriseksi ominaisuudeksi.”

Niin ikään ”ihmisryhmän kuvaaminen ja leimaaminen rikollisiksi” on oikeuskäytännön mukaan kiellettyä, kuten myös ”ihmisten luonnehtiminen rumiksi, haiseviksi ja likaisiksi”.

Kiellettynä solvaamisena ja panetteluna on pidetty ”aggressiivisesti tyyliteltyjä toiveita siitä, että maahanmuuttajia ja islamia ei pitäisi päästää Suomeen” sekä sitä, että ”erityisen moitittava rikoskäyttäytyminen (raiskaaminen ja ryövääminen) kytketään mielipiteessä turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien kulttuuriin.”

Silläkin on merkitystä, kuinka toistuvaa ja runsasta arveluttava viestiminen on.

Toisaalta: ”sananvapausrikoksissa lausumia ei voida irrottaa yksittäisinä lauseina niihin kuuluvasta laajemmasta kontekstista, vaan niitä on tarkasteltava kokonaisuutena.”

Turtiainen otti eduskunnassa kantaa siihen, että työssä käymättömät ulkomaalaiset suurperheelliset ovat hallitusohjelman suurimpia voittajia. Tämän kommentin ääneen sanominen ei tutkinnanjohtajan näkemyksen mukaan riko lakia.

Hän kirjoittaa: ”Näkemykseni mukaan Turtiaisen lausumat ovat kontekstissaan sallittua sananvapauden käyttöä.”

#ebola #Afrikka

Entä Turtiaisen ebolaa koskeva kirjoitus Facebookissa?

Tutkinnanjohtaja pitää tätä asiaa koskevaa Facebook-päivitystä ”huolestuttavana, häiritsevänä ja ajatukselliselta sisällöltään kritiikille alttiina.” Facebook-julkaisu voisi ”mahdollisesti aktualisoida kiihottamisrikoksen tunnusmerkistön täyttymisen solvaustekotavan”.

Olennaista asiassa on, mitä ihmisryhmää Turtiaisen kirjoitus koskee.

Oikeudellinen puntarointi jatkuu: ”Turtiaisen Facebook-julkaisun kohteena on Afrikka. Afrikassa on yli 50 valtiota, ja useita satoja erilaisia etnisiä ryhmiä, kieliryhmiä sekä uskonnollisia ja kulttuurisia ryhmittymiä. [..] Ebola ei ole perimään perustuva sairaus ja se tarttuu ihmisiin ja surmaa heitä riippumatta heidän ihonväristään, kansallisuudestaan, oleskeluluvastaan tai uskonnostaan. Näkemykseni mukaan Turtiainen ei Facebook-julkaisussaan samaista Afrikan mannerta mihinkään kiihottamisrikoksen tunnusmerkistössä suojattuun ihmisryhmään, eikä mihinkään muuhunkaan ryhmään.”

”Asia voisi olla toisin, jos Turtiainen [..] kohdistaisi ilmastotalkoomielipiteensä esimerkiksi kongolaisiin, tutseihin, shiia-muslimeihin tai kopti-kristittyihin” tai mikäli Turtiainen kohdistaisi mielipiteensä afrikkalaisiin.

Turtiaisen Facebook-viestistä puuttuu tutkinnanjohtajan mukaan ”sellainen pejoratiivinen sisältö, jolla lukija houkutellaan toivomaan, että afrikkalaiset palautettaisiin Suomesta takaisin Afrikkaan, jossa luonto tekee ebolan kautta ilmastotyötä”

Puntaroinnissa todetaan, että jälkikäteen annetuilla selityksillä on ainoastaan rajallinen merkitys. Mutta niissäkään ei löydy sellaista ainesta, jonka vuoksi sananvapausmyönteisestä lukutavasta olisi ollut perusteltua poiketa.

”[..] Turtiaisen viestin kohde on kuitenkin siinä määrin tarkentumaton ja yleisluonteinen, että se ei alustavasti arvioituna näyttäisi kohdistuvan kiihottamisrikoskriminalisoinnin perusteella suojattuun ihmisryhmään eikä mihinkään muuhunkaan rajattuun ihmisryhmään.”

Esitutkintaa ei aloiteta

Tutkinnanjohtajan näkemyksen mukaan Turtiaisen tapauksessa ”kyse on hallituspolitiikan ja kehitysyhteistyön arvostelusta ja siten sallitusta sananvapauden käytöstä”. Ratkaisussa painotetaan, että sananvapauden ja ilmaisuvapauden piiriin kuuluvat lähtökohtaisesti myös sellaiset viestit, joiden tarkoituksena on ärsyttää, shokeerata ja provosoida.

Kriminalisoinnin tarkoituksena ”ei ole varjella julkisen keskustelun rakentavuutta tai soveliasta keskustelukulttuuria, vaan tarjota yksilöille ja haavoittuvassa asemassa oleville ihmisryhmille välttämätöntä suojaa kunniaa, yksityisyyttä tai ihmisarvoa vastaan”.

”Näkemykseni mukaan tässä asiassa on kysymys Turtiaisen poliittisten mielipiteiden ja kannanottojen asianmukaisuuden arvostelusta. [..] Arvostelu kuuluu vapaaseen julkiseen kansalaiskeskusteluun. Esitutkinta ei myöskään voi toimia vapaiden poliittisten mielipiteiden tai asiaperusteiltaan kyseenalaisten arvoasetelmien moittimisväylänä.”

Tutkintadokumentti päättyy sanoihin: ”Tässä asiassa ei ole syytä epäillä kiihottamisrikosta eikä mitään muutakaan rikosta. Esitutkintaa ei aloiteta”

SUOMEN UUTISET