Kansanedustaja Kaj Turunen tukee Parikkala-Syväoron rajanylityspaikan avaamista kansainväliselle liikenteelle.

Turusen mukaan Parikkala–Syväoron kansainvälistäminen lyhentäisi Etelä-Suomen ja Karjalan tasavallan välisiä matkoja tuntuvasti vähentäen kuljetuskustannuksia ja ympäristöpäästöjä.

Venäjä on tehnyt merkittäviä investointeja Parikkalan rajanylityspaikan avaamiseksi. Sikäläisen hallinnon tavoite on kytkeä Venäjän ja Suomen tieverkko toisiinsa Parikkalan rajanylityspaikan kautta. Maa on lähettänyt asiasta Suomelle nootin.

– Matka Helsingistä Petroskoihin lyhenee 80 kilometriä, Lappeenrannasta Sortavalaan 100 kilometrillä ja Imatralta Lahdenpohjaan 140 kilometriä. Myös Pietarin ja Etelä-Savon keskinäinen saavutettavuus paranee ja matka-aika lyhenee Venäjän puolen parempien tieyhteyksien ansiosta, Turunen perustelee.

– Uusi sijainniltaan edullinen ylityspaikka helpottaa teollisuuden, kaupan ja matkailun kuljetuksia molemmin puolin rajaa. Suurimpia hyötyjiä ovat tavalliset kansalaiset sekä vienti- ja tuontikauppaa käyvät yritykset.

Talousvaliokunnan puheenjohtajana toimiva Turunen muistuttaa, että Venäjällä on tehty merkittävät investoinnit tiestöön ja muuhun infraan – Suomen olisi nyt tehtävä oma osuus ja tehdä myös tarvittavat päätökset, että rajanylityspaikka saataisiin mahdollisimman nopeasti auki.

– Parikkalan avaaminen on tärkeää myös sen vuoksi, että näin saadaan jonoja purettua muilta rajanylityspaikoilta.

– Parikkalan rajanylityspaikan avaamisella olisi myös merkittävä positiivinen vaikutus Savonlinnan talousalueelle ja ruplan kurssin vahvistuminen luo hyvät edellytykset turismin merkittävälle kasvulle Savonlinnan seudulla.

MATIAS TURKKILA