Suomi ei palauta Unkarin kautta tulevia turvapaikanhakijoita, vaikka Dublin-asetus sitä edellyttäisi.

Perussuomalaisten kansanedustaja ja lakimies Ville Tavio uskoo, että hallituksella ja ministeriöllä olisi paremmat edellytykset tutkia Unkarin ihmisoikeustilannetta. Tällä hetkellä tulkinnan tekee Helsingin hallinto-oikeus, joka käsittelee turvapaikanhakijoiden kielteiset turvapaikkahakemuksien valitukset.

EU on turvapaikkalainsäädännön villi länsi

Helsingin hallinto-oikeus on jäädyttänyt Dublin-palautukset Suomesta Unkariin. Syyksi kerrotaan epävarmuus turvapaikanhakijoiden kohtelusta Unkarissa. EU-maiden sopimuksen mukaan turvapaikanhakija pitäisi palauttaa siihen EU-maahan, missä hän on rekisteröitynyt turvapaikanhakijaksi.

– Perussuomalaiset ovat keskustelleet jo pitkään EU:n Dublin-palautusasetusten noudattamisesta ja turvapaikanhakijoiden palauttamisesta siihen turvalliseen EU-maahan, josta he ovat Suomen rajan ylittäneet. EU on turvapaikkalainsäädännön villi länsi, jossa jokainen valtio tekee mitä lystää, mutta Suomi pyrkii yhä olemaan EU:n mallioppilas, Tavio ihmettelee.

Tuomioistuin tekee poliittisia päätöksiä

Hallinto-oikeus teki päätöksen Unkariin palauttamisen jäädyttämisestä, koska asian käsittely on kesken. Täytäntöönpanoon ei ole haluttu ryhtyä ennen lopullista päätöstä, koska tämä saattaisi vaarantaa valittajan oikeusturvan, mikäli valitus menestyisikin.

Tavio ymmärtää lain puitteet, mutta toivoisi asiaan muutosta.

– Turvapaikanhakijoilla on laillinen oikeus valittaa kielteisestä päätöksestä hallinto-oikeuteen. Turvapaikkakriisin laajuus huomioiden on kuitenkin vaarana, että tuomioistuin ajautuu tekemään poliittisia päätöksiä, sellaisia, jotka pitäisi jättää hallituksen ja ministeriön päätettäväksi.

”Muut maat antoivat piupaut sopimuksille”

Tavio on sitä mieltä, että turvapaikkalainsäädäntö pitäisi säätää kokonaan uusiksi ja nykyistä selkeämmäksi.

– Muuten Suomi on tässäkin asiassa EU:n kanssa tuuliajolla. Suomi alkoi tunnollisena vastaanottamaan ylimääräisiä siirtolaisia, kun taas muut EU-maat antoivat ”piutpaut” sopimuksille, Tavio toteaa ja lisää:

– Nykyisenlainen hallitsematon sosiaaliturvaperusteinen maahanmuutto vaarantaa hyvinvointivaltion, jos rahat elintasosurffareiden hyysäämiseen hankitaan lisäveroina ja leikkauksina.

Suomi moittimassa muiden palautuspolitiikkaa

EU-maiden välisen Dublin-sopimuksen mukaan turvapaikanhakijan hakemus pitäisi käsitellä siinä maassa, johon hakija on rekisteröitynyt. EU-maat eivät toistaiseksi palauta turvapaikanhakijoita Kreikkaan, koska maan vastaanottokyky ei riitä. Unkarista ei ole tehty vastaavaa, yhtenäistä päätöstä.

– Ongelmissa ollaan, jos Suomi lähtee ylimielisesti moittimaan muiden EU-maiden palautuspolitiikkaa, Tavio toteaa.

Unkariin palauttamisen jäädyttäminen koskee muutamaa kymmentä tapausta. Hallinto-oikeudesta kerrotaan, että jokainen päätös on tehty yksilöllisesti. On mahdollista, että turvapaikanhakijat palautetaan Unkariin myöhemmin.

Unkarin palauttamisten jäädyttämisestä kertoi ensimmäisenä Yle.

VERA MIETTINEN

Tagit