Perussuomalaisten kansanedustajat Juho Eerola ja Olli Immonen haluavat, että EU:n perheenyhdistämisdirektiiviä sovelletaan hallituksessa sovitun mukaisesti eli täysimääräisesti.

Suunnitellut toimet eivät riitä

Hallitus sopi hallitusohjelmassa ja edelleen turvapaikkapoliittisen toimenpideohjelman osana perheenyhdistämisen kriteerien tiukentamisesta täysimääräisesti, mutta sisäministeriön esitysluonnoksessa ulkomaalaislaissa jo nyt olevaa toimeentuloedellytystä vain sovellettaisiin laajemmin.

– Lisäksi lakiin ollaan jättämässä edelleen mahdollisuus poikkeuksiin, jolloin pelkän toimeentuloedellytyksen laajemman soveltamisen vaikutukset jäävät odotettua vähäisemmiksi, kansanedustajat toteavat.

– Hallitus voi ilman hallinnollisia muutoksia asettaa asumisajan edellytyksen perheenkokoajalle ja ikärajan ehdoksi avo- tai avopuolisoille perheenyhdistämisen toteuttamiseksi. Suomen perheenyhdistämiskäytännöt uhkaavat jäädä ylivoimaisesti Pohjoismaiden löyhimmiksi, kun jopa Ruotsi alkaa soveltaa ikärajaa tulevana keväänä.

Hallituksen tavoitteet toteutettava

Muun muassa Norjassa ja Tanskassa on käytössä 24 vuoden ikäraja puolisoiden perheenyhdistämisissä. EU:n perheenyhdistämisdirektiivin asettamia ehtoja sovelletaan laajasti Euroopan unionin jäsenmaissa.

– Hallituksen tavoitteita pitää toteuttaa sovitun mukaisesti, eikä pelätä hallinnollisia muutoksia, joita ollaan toteuttamassa tai toteutettu jo muualla Euroopassa. Suomi ei voi tässäkin asiassa olla viimeisiä tilanteeseen reagoivia jäsenmaita, aiheesta kirjallisen kysymyksen jättäneet Immonen ja Eerola painottavat.

SUOMEN UUTISET