Perussuomalaisten europarlamentaarikko Jussi Halla-aho kiinnittäisi huomiota Suomen vetovoimatekijöiden karsimiseen turvapaikkakriisin ratkaisemiseksi.

– On naiivia jeesustelua väittää, että vetovoimatekijöitä ei olisi, jos Suomi tilastojen valossa on ylivoimainen suosikkikohde EU:hun tuleville irakilaisille ja somaleille, Halla-aho painottaa.

– Ensinnäkin on kiristettävä turvapaikkakäytäntöä. Jos Suomesta saa oleskeluluvan oleellisesti helpommin kuin mistään muusta EU-maasta, Suomen tulkinnoissa on jotain pahasti vialla. Kuten useimmat ovat julkisesta keskustelusta huomanneet, irakilaisen ja somalin mahdollisuudet saada kansainvälistä suojelua riippuvat siitä, miltä alueelta he ovat kotoisin. Oleskeluluvan myöntäminen ei siten ole perustunut henkilökohtaiseen vainoon vaan asuinpaikan yleisiin olosuhteisiin.

Halla-ahon mielestä Suomen pitäisi vähintäänkin määritellä näiden maiden turvalliset ja turvattomat alueet samalla tavalla kuin muut EU-maat.

Ei suojelua, jos lähtömaassa turvallisia alueita

Halla-aho ihmettelee myös, miten mielekästä on myöntää lainkaan kansainvälistä suojelua henkilölle, jolla olisi mahdollisuus siirtyä oman maansa sisällä vähemmän vaaralliselle alueelle.

– Jos Irakissa ja Somaliassa on alueita, jotka Suomen nykyisenkin tulkinnan mukaan ovat siinä määrin turvallisia, että niiltä tulevat eivät ole oikeutettuja suojeluun, lähtöoletuksena pitäisi olla, että vaarallisilta alueilta siirryttäisiin ensisijaisesti oman maan turvallisille alueille eikä ulkomaille.

Euroopassa ei haluta houkutella 

Halla-aho muistuttaa, että ulkomaalaislain 88 e § mukaan toissijainen suojelu tai humanitaarinen suojelu ”voidaan jättää myöntämättä ulkomaalaiselle, jos hänellä ei ole jossain kotimaansa tai pysyvän asuinmaansa osassa perusteltua aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi tai todellista vaaraa joutua kärsimään vakavaa haittaa”. Tai jos hakijalla on jossain kotimaansa tai pysyvän asuinmaansa osassa mahdollisuus saada suojelua 88 d §:ssä tarkoitetulla tavalla. Lisäksi hänen on voitava turvallisesti ja laillisesti päästä maan kyseiseen osaan ja hänen on voitava kohtuudella edellyttää oleskelevan siellä.”


Halla-aho puhui siirtolaiskysymyksestä Työmiehen tuumaustunnilla.

– Toukokuussa 2015 Maahanmuuttovirasto kertoi tiedotteessaan, että Ukrainan konfliktialueilta tulevat olisivat periaatteessa oikeutettuja humanitaariseen suojeluun, mutta sitä ei heille kuitenkaan myönnetä juuri sillä perusteella, että heillä on mahdollisuus siirtyä Ukrainan sisällä turvallisille alueille. Jostakin syystä tätä mahdollisuutta ei käytetä lainkaan irakilaisten ja somalien kohdalla, Halla-aho ihmettelee.

– Tänne päässeitä ihmisiä on vaikea poistaa maasta, elleivät he itse halua lähteä. Tämän vuoksi on karsittava kaikki tekijät, jotka tekevät Suomesta turvapaikkaturistin näkökulmasta erityisen houkuttelevan. Maahanmuuttomyönteiset kommentaattorit Euroopan parlamentissa ovat kritisoineet sitä, että Euroopassa on käynnissä ”race to the bottom”, kilpailu siitä, kuka on vähiten houkutteleva. Tämä pitää paikkansa, eikä Suomella ole varaa jäädä tässä kilpailussa muista jälkeen.

Turvapaikkashoppailijat käännytettävä rajalla

Halla-aho on vaatinut, että Suomi lakkaa ottamasta vastaan turvapaikkahakemuksia henkilöiltä, jotka saapuvat toisesta EU-maasta, ja joilla on ollut mahdollisuus hakea sieltä turvapaikkaa. Samaa ovat vaatineet monet muutkin perussuomalaiset poliitikot, ja tämä vastaa Halla-ahon mielestä myös suomalaisten enemmistön oikeustajua.

– Schengen-sääntöjen nojalla ulkorajavaltiolla, eli tässä tapauksessa Kreikalla ja Italialla, on velvollisuus estää kauttaan tapahtuvaa laitonta muuttoliikettä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että niiden pitäisi joko käännyttää tulijat tai ottaa vastaan turvapaikkahakemukset. Koska ne eivät täytä velvoitteitaan, olemme lainsäädännön kannalta epäselvässä tilanteessa.

– Selvää on vain se, että turvapaikkashoppailu ei voi jatkua loputtomiin, sillä se asettaa sekä Schengen-sopimuksen ja Dublin-asetuksen että Geneven pakolaissopimuksen naurettavaan valoon. Oikeus hakea turvapaikkaa ei voi tarkoittaa oikeutta valikoida kohdemaansa kuin kaupan hyllyltä, Halla-aho sanoo.

Halla-ahon mielestä ongelmaa ei olisi, että kaikki jäsenmaat palauttaisivat rajavalvonnan sisärajoille ja käännyttäisivät niiden yli tulevat turvapaikanhakijat ilmeisen perusteettomina.

SUOMEN UUTISET