EU-kansalaisten selvä enemmistö on sitä mieltä, että oma kotimaa ottaa liikaa siirtolaisia ja että EU:n pitäisi tehdä enemmän vastustaakseen laitonta siirtolaisuutta. Useimmissa EU-maissa maahanmuutto koetaan haitallisempana kuin Suomessa.

Seitsemän kymmenestä EU-kansalaisesta on sitä mieltä, että hänen maansa ottaa liikaa siirtolaisia, kertoo BVA Xsight -tutkimuslaitoksen ranskalais-saksalaiselle ARTE-televisiokanavalle teettämä kyselytutkimus. Tutkimusta varten haastateltiin yli 22 000 ihmistä 27 EU-jäsenmaassa.

Peräti 85 prosenttia vastanneista on sitä mieltä, että Euroopan unionin pitäisi tehdä enemmän vastustaakseen laitonta siirtolaisuutta. Vain 39 prosenttia on sitä mieltä, että Eurooppa tarvitsee lisää maahanmuuttajia.

Yli puolet eurooppalaisista pitää maahanmuuttoa ongelmana omalle maalleen. Selvimmin tätä mieltä ollaan Bulgariassa (74 %), Tsekin tasavallassa (73 %), Unkarissa (68 %) ja Kyproksella (68 %). Suomessa alle puolet (45 %) on tätä mieltä. Maahanmuuton ongelmat koetaan siis selvemmin muualla Euroopassa kuin Suomessa.

Eurokansalainen vai oman maan kansalainen?

Kaikista EU-kansalaisista vain alle kymmenesosa sanoo olevansa enemmän eurooppalainen kuin oman maansa kansalainen. 19 prosenttia kokee olevansa vain oman maansa kansalainen ja 38 prosenttia ”enemmän oman maansa kansalainen kuin eurooppalainen”. EU:n laajuisesti 57 prosentilla vastaajista on siis kansallismielinen ajattelutapa.

Suomessa peräti 68 prosenttia ajattelee kansallismielisesti. Eniten ”eurokansalaisiksi” itsensä tuntevat luxemburgilaiset.

”Oma maa ensin” vai koko EU:n etu?

Enemmistö eurooppalaisista ajattelee, että oman maan etu on asetettava ensisijalle Euroopan unionin asioista äänestettäessä.

Vahvimmillaan tämä ”oma maa ensin” -tunne on uusimmissa jäsenmaissa, kuten Romaniassa, Bulgariassa, Kreikassa ja Latviassa, joissa noin 80 prosenttia kansalaisista on tätä mieltä. Suomalaisista vain 58 prosenttia asettaa oman maansa etusijalle.

SuOMEN UUTISET