Karhunmetsästyskausi alkoi Suomessa torstaina 20.8. ja kestää lokakuun loppuun asti. Kansanedustaja Sebastian Tynkkynen otti Kainuun kierroksen terveisten myötä kantaa karhunmetsästäjien puolesta ja vaatii kohtuullisempia rangaistuksia inhimillisten virheiden tilanteissa. Tynkkynen on jättänyt aiheesta kansanedustajien allekirjoitettavaksi toimenpidealoitteen, jossa hän vaatii hallitukselta toimia oikeudenmukaisemman käytännön aikaansaamiseksi.

– Karhujen kaadot toteutetaan pitkälti metsästystä harrastavien kansalaisten voimin. Karhujahtiin osallistuvat metsästäjät tekevätkin tärkeää työtä, jota ilman kannanhoito jäisi pelkästään viranomaisten taakaksi. Kannanhoidon turvin pystytään säätelemään karhukannan kokoa, jonka vaikutukset heijastuvat karhujen ihmisarkuuteen ja karhujen aiheuttamiin eläinvahinkoihin niin aitauksissa kuin kotipihoissakin. Liian suuri karhukanta saattaa esimerkiksi aiheuttaa kohtuuttoman suuria vahinkoja suomalaiseen porotalouteen ja jopa hunajan tuottajille, Tynkkynen toteaa.

Kaadon tulee olla kontrolloitua

Kannanhoidon turvin sallittu karhunkaato on Suomessa tiukasti säädeltyä. Näin on varmistettu säädösten mukaisesti tapahtuva metsästys, joka on karhukannan näkökulmasta kestävää ja vastuullista. Suomessa karhunkaatoon myönnettyjen lupien osalta on säädetty, että alle vuoden ikäistä karhun pentua tai sellaista karhunaarasta, jota tällainen seuraa, ei ole luvallista metsästää.

– Karhujen kaato tuleekin olla hyvin kontrolloitua, mutta samalla tulisi varmistua siitä, että vältytään metsästäjien näkökulmasta epäoikeudenmukaisilta tilanteilta. Yhteiskunnan etua palvelevalle metsästäjälle tulee usein kohtuuttoman kovat seuraamukset, mikäli luvallisessa karhunkaadossa tapahtuu inhimillinen arviointivirhe. Vaikka pyrittäisiin toimimaan ennemminkin varovaisesti, ovat inhimilliset arviointivirheet mahdollisia. Useimmiten nämä arviointivirheet karhun iän määrittämiseksi tai naaraskarhun pentujen suhteen huomataan vasta kaadon tapahduttua, jota seuraa oikeusprosessi ja usein kovakin rangaistus, Tynkkynen huomauttaa.

Metsästäjät tekevät arvokasta työtä

Tynkkynen nostaa esiin esimerkkejä oikeudenkäynneistä, joiden seurauksena metsästäjille on koitunut tuhansien eurojen menetyksiä, metsästyskieltoa tai jopa ehdotonta vankeutta. Tynkkynen perustelee rangaistusten kohtuullistamista metsästäjien tekemällä arvokkaalla työllä ja muistuttaa Suomen vahvistuvasta karhukannasta.

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Suomessa on tällä hetkellä noin 2 300-2 500 karhua. Suomen riistakeskus myönsi tälle vuodelle yhteensä 386 kaatolupaa, joka on aiempia vuosia enemmän.

SUOMEN UUTISET