Lähes puolet ulkomailla syntyneistä naisista on Ruotsissa vailla työtä, eikä heille siten kerry työeläkettä. Tuilla eläminen on Pohjoismaissa varteenotettava vaihtoehto matalapalkkaiselle työlle ja se rapauttaa maksajien uskoa eläkejärjestelmään. Hallitsemattoman maahanmuuton lasku kasvaa ja sitä kuitataan vielä vuosikymmeniä.

Ulkomailla syntyneiden naisten työllisyysasteen nostaminen on ratkaisevan tärkeää syrjäytymisen vähentämiseksi ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi Ruotsissa, todetaan Dagens Nyheterin julkaisemassa mielipideartikkelissa.

Tärkeää se on myös eläkejärjestelmän rahoituspohjan kestävyyden kannalta. Puhumattakaan yksittäisen naisen taloudellisen riippumattomuuden vahvistamisesta eläkkeelle jäämisen jälkeen.

Kotoutumisen tulokset laihoja

Euroopan ulkopuolella syntyneistä naisista 43 prosenttia on Ruotsissa vailla työtä. Naisten eläkeodote on ylipäänsä matala alhaisen tulotason ja lyhyen työhistorian takia. Tämän takia suurin osa heistä on riippuvaisia tukijärjestelmästä loppuelämänsä ajan.

Vieraskielisten naisten kotouttaminen on erityisen tärkeää. Tulokset eivät vain tähän mennessä ole olleet rohkaisevia. Valtiopäivien selvityksen mukaan naiset kyllä osallistuvat perehdytykseen ja valmennukseen mutta vailla mainittavaa tulosta.

Eläkejärjestelmän uskottavuus koetuksella

Pohjoismaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa kyse on myös ansaintaloukusta, työnteon puuttuvista kannustimista. Matalapalkka-alalla eläkkeen kertymien on sen verran verkkaista, että takuueläke on kilpailukykyinen vaihtoehto työnteolle.

Syrjäytyminen työmarkkinoilta on virittänyt eläkejärjestelmään aikapommin, jossa suuri joukko ulkomailla syntyneitä naisia on jäämässä eläkeläisköyhälistöksi. Samalla koko järjestelmän uskottavuus joutuu koetukselle, kun työllisten on kannettava myös takuueläkkeiden kasvavat kustannukset, DN varoittaa.

Suomikin on hyvinvointivaltio

Talouselämä laski, kuinka kauan keskituloisen suomalaisen täytyy työskennellä, jotta hänelle kertynyt eläke yltää samaan kuin samana aikana ei päivääkään töissä ollut naapuri saa toimeentulotukea.

Töissä ahkeroivan henkilön Talouselämä laski ansaitsevan 2 968 euroa kuukaudessa. Tämä oli Tilastokeskuksen mukaan tammikuussa 2022 suomalaisten mediaanisumma palkoissa ja palkkioissa.

Mediaanipalkkalaisen täytyy työskennellä 22,7 vuotta ennen kuin hänen kuukausieläkkeensä ylittää sen summan, jonka töissä käymätön naapuri kuittaa tukina.

Miesten keskimääräinen kokonaiseläke oli Suomessa viime vuonna 2 070 euroa ja naisten 1 658 euroa.

SUOMEN UUTISET