Suomen Perustan toiminnanjohtaja Simo Grönroos kysyy Kanava-lehdessä, onko lisääntyvän maahanmuuton länsimaissa aiheuttamien demografisten muutosten kutsuminen väestönvaihdoksi salaliittoteoria vai liiankin osuva menossa olevan kehityksen kuvaus.

Ajatuspaja Suomen Perustan toiminnanjohtaja Simo Grönroos kirjoittaa Kanava-lehdessä ranskalaisen ajattelijan Renaud Camusin lanseeraamasta väestönvaihtotermistä, jota nykyään käytetään usein sekä kuvaamaan maahanmuuton länsimaisissa yhteiskunnissa aiheuttamia väestömuutoksia että leimaamaan niistä puhujia.

Maahanmuuton varjopuolista, kuten lisääntyvästä jengirikollisuudesta ja koulujen rauhattomuudesta, ei ole enää pitkään aikaan voitu vaieta suomalaisessakaan mediassa.

– Maahanmuuton talouteen ja turvallisuuteen liittyviä ongelmia epäkorrektimpia teemoja ovat nykyään maahanmuuton aiheuttamat demografiset muutokset, jotka johtavat muuttajien assimilaation sijaan kantaväestön jäämiseen ajan myötä vähemmistöksi alue alueelta. Jos tästä ilmiöstä vielä käyttää sanaa väestönvaihto, syytetään sanan käyttäjiä helposti salaliittoteorioiden levittäjiksi, joiden vihjaillaan kenties myös edistävän terrorismia ja antisemitismiä, Grönroos kirjoittaa.

Ei mitään salaliittoa

Jatkuva puhe väitetystä maahanmuuton tarpeesta piilottaa taakseen sen tosiasian, että maahanmuutto on noussut viime vuosina ennätyssuureksi myös Suomessa. Maahanmuuttajataustaisen väestön osuus on noussut lähes kymmeneen prosenttiin koko maan väestöstä. Nykyisen kehityksen jatkuessa kantaväestö on pääkaupunkiseudulla vähemmistönä muutamassa vuosikymmenessä.

Edes väestönvaihtotermin isänä pidetty Camus ei kuitenkaan ole koskaan väittänyt, että väestönvaihdoksen takana olisi tietoista salaliittoa. Camusin mukaan kyseessä on pikemminkin taloudellisten eturyhmien ja vasemmistolaisen ideologian epäpyhä allianssi. Elinkeinoelämä saa muuttoliikkeen myötä halpatyövoimaa ja uusia kuluttajia, joista aiheutuvat ulkoishaitat jäävät puolestaan koko yhteiskunnan maksettaviksi. Vasemmiston Camus taas näkee ajavan avoimia rajoja omien ideologisten intohimojensa takia.

– Sanoilla on voimaa, ja väestönvaihdos vaikuttaisi olevan ehkä liiankin osuva termi kuvaamaan vallitsevaa kehitystä. Siksi maahanmuutosta hyötyvät tahot pyrkivät mieluummin vaimentamaan termin käyttäjät erilaisilla leimakirveillä kuin taittavat sanan säilää itse asiasta, Grönroos toteaa.

Suomen Uutiset