Suomi sitoutuu auttamaan Ukrainaa myös Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamien tuhojen korjaamisessa.Ukrainan jälleenrakentamisessa on kyse satojen miljardien eurojen panostuksista, joihin meiltä löytyy paljon tarvittavaa osaamista, totesi ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio jälleenrakennussuunnitelman ensimmäinen osan tiedotustilaisuudessa torstaina.

Suomen kansallisen Ukrainan jälleenrakennussuunnitelman ensimmäinen osa keskittyy erityisesti siihen, millaista rahoitusta, tukea ja neuvontaa suomalaisyritykset voivat saada osallistumisessa Ukrainan jälleenrakennukseen. Se on laadittu ulkoministeriössä yhteistyössä muun valtionhallinnon ja keskeisten elinkeinoelämän organisaatioiden kanssa.

Hallitusohjelmaan pohjautuvassa suunnitelmassa esitetään useita rahoitusratkaisuja, jotka helpottavat markkinaselvityksiä, kaupankäyntiä ja investointeja Ukrainaan.

Käytännön rahoitustoimista merkittävimpiä ovat Finnveran Ukrainaan kohdistuvan vienninrahoituksen mahdollistaminen korvaamalla mahdollisesti aiheutuvia luottotappioita.

Tuet vastaamaan paremmin liiketoiminnan tarpeita

Finnfundin pääomaa korotetaan lisäksi kohdistetusti 25 miljoonalla eurolla, mikä mahdollistaa sijoituksia yksityissektorille Ukrainassa.

Suunnitelmassa esitetään myös uuden sekaluottoinstrumentin, Ukraine Investment Facilityn, perustamista. Se mahdollistaisi 50 miljoonan euron edestä hankkeita vuosina 2025–2026.

Lisäksi Finnpartnership-liikekumppanuustuen ehtoja ja tukimuotoja kehitetään vastaamaan paremmin elinkeinoelämän tarpeita Ukrainassa. Liikekumppanuusohjelmaa lisärahoitetaan yhteensä 8 miljoonalla eurolla vuosina 2024–2027.

Suomi seisoo Ukrainan rinnalla

– Suomi tukee Ukrainaa niin kauan kuin on tarpeen, aloitti ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio jälleenrakennussuunnitelman tiedotustilaisuuden torstaina Helsingissä.

– Välittömän tuen lisäksi tarvitaan pitkän aikavälin jälleenrakennusapua. Sodan tuhojen korjaamisen on arveltu kestävän useita vuosia ja maksavan satoja miljardeja.

Viimeisin arvio jälleenrakentamisen kustannuksista on ministerin mukaan yli 400 miljardia euroa. Suomella on paljon tarjottavaa vaikkapa siirtymässä puhtaisiin teknologioihin ja energiantuotantoon.

Vastuullisuus huomioidaan

Osaamista löytyy myös digitalisaatiossa, tietoverkoissa, rakentamisessa sekä hyvässä hallinnossa.

– Kaikessa Suomen Ukrainalle antamassa tuessa huomioidaan vastuullisen yritystoiminnan periaatteet, oikeusvaltiorakenteiden vahvistaminen sekä korruption torjunta.

Suunnitelman toinen osa valmistuu ensi vuonna ja siinä käsitellään laajemmin valtionhallinnon ja sidosryhmien osallistumista. Keskiössä on kehitysyhteistyö- ja humanitaaristen määrärahojen käyttö.

SUOMEN UUTISET