Tukholman ambulansseissa kyyditään nyt 1970-luvulla syntyneitä kuumeisia miehiä, joilla on hengitysvaikeuksia. Vanhuksia hälytysajoneuvojen kyydissä ei juuri näy, kertoo SVT.

Pandemia vaikuttaa sairaanhoitoon kaikilla tasoilla. Ensihoitaja Joni Rääf sekä työparinsa Pelle Sandén arvioivatkin, että hiukan yli puolet heidän kuljetuksistaan liittyivät tavalla tai toisella koronaepäilyyn. Näkemyksen jakavat muutkin Nackan pelastusasemalla työskentelevät sairaankuljettajat.

Vanhuksia ei joukossa näy

SVT seurasi ambulanssihenkilökunnan päivää yhden 15-tuntisen työvuoron ajan. Kolme hälytystä kuudesta koski koronaepäilyä. Kaikki koronakuljetettavat olivat 1970-luvulla syntyneitä miehiä, joilla oli hengitysvaikeuksia sekä korkea kuume.

– Yhtään vanhusta emme ole kuljettaneet, sanoo Joni Rääf.

– Eilen oli ihan sama juttu.

Tilastojen mukaan kolme neljäsosaa tehohoitoon Ruotsissa joutuneista potilaista on alle 70-vuotiaita. Toisaalta tilastot osoittavat sen, että nuoremmat potilaat myös selviytyvät paremmin taudin kurimuksesta. Kuolleista 90 prosenttia oli yli 70-vuotiaita.

Suojavarusteista pulaa

Hoitohenkilökunnalla on mielessään tietoisuus siitä, että he myös itse voivat saada tartunnan. Suojavarusteiden puute on siitä syystä huolestuttavaa, mutta ylipäänsä Joni ja Pelle tuntevat olonsa turvatuiksi.

Ilman visiiriä, hengityssuojaa ja suojavaatteita he eivät kertomansa mukaan tekisi töitä. Säästösyistä vain toinen ensihoitajista menee ensin täysissä suojavarusteissa potilaan luo, toisen odottaessa kohteen ulkopuolella.

SUOMEN UUTISET