Stop autoilijoiden kuritukselle -kansanliike luovutti tänään eduskuntaan kaksi kansalaisaloitetta. Toisessa aloitteessa ehdotetaan lainvalmisteluun ryhtymistä dieselin käyttövoimaveron poistamiseksi sekä esitetään luotavaksi biopolttoaineiden jakeluvelvoitetuki. Toisessa aloitteessa esitetään polttoaineiden hinnan kohtuullistamista ja siten ihmisten liikkumisenvapauden turvaamista jokaiselle parhaiten sopivalla liikkumismuodolla.

Facebookin huippusuositusta Stop autoilijoiden kuritukselle -ryhmästä alkunsa saanut kansanliike luovutti tänään maanantaina kaksi kansalaisaloitetta eduskunnalle. Molemmissa aloitteissa vaaditaan polttoaineiden verotusta alas.

Toinen aloitteista ehdottaa ryhtymistä lainvalmisteluun, jolla turvataan polttoaineiden hinnan kohtuullisuus ja siten ihmisten liikkumisenvapaus jokaiselle itselleen parhaiten sopivalla liikkumismuodolla. Laki velvoittaisi päätäntävallassa olevaa hallitusta tarkistamaan ja muokkaamaan polttoaineiden valmisteveroa jokaisen polttoaineiden hintaan korottavasti vaikuttavan toimen voimaan tullessa tai vähintään vuosittain budjettiriihen yhteydessä.

Yli 100 000 kannatusilmoitusta alle viikossa

Polttoaineen hinnan kohtuullistamista koskeva aloite on kansalle ilmeisen tärkeä, sillä se keräsi yli 100 000 kannatusilmoitusta alle viikossa ja yhteensä 131 981 kannatusilmoitusta, mikä on kolmanneksi eniten kansalaisaloitteiden tähänastisessa historiassa.

Polttoaineiden korkeaa verotusta perustellaan usein päästöillä. Aloitteen tekijät kuitenkin huomauttavat, että päästöjen vähentyessä myös veron tasoa tulee tarkistaa alaspäin, jotta polttoaineiden litrahinnat pysyvät kohtuullisina. Kansalaisiin kohdistuvat kustannusvaikutukset kompensoimalla päästövähennyksiin pyrkiminen säilyy mielekkäänä.

Dieselin kilpailukykyinen hinta turvattava

Toisessa aloitteessa esitetään lainvalmisteluun ryhtymistä dieselin käyttövoimaveron poistamiseksi sekä aiemman dieselin verotuen muokkaamiseksi nykypäivän tilanteeseen paremmin soveltuvaksi biopolttoaineiden jakeluvelvoitetueksi.

Jakeluvelvoitetuki tulee määrittää samansuuruiseksi kuin nykyinen dieselin verotuki on. Jakeluvelvoitetukea tulee tarkistaa ja korottaa jatkossa biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen kohoamisen hintavaikutuksen mukaisesti. Jakeluvelvoitetuen tarkistamisella varmistetaan, ettei dieselin hinta kohoa jakeluvelvoitteen prosentuaalisen määrän kasvaessa bensiinin hintaa korkeammaksi.

Aloitteen perusteluissa katsotaan, että käyttövoimaveron perusajatuksen pohja on murentunut ja sen vuoksi käyttövoimaverosta on luovuttava sekä samalla varmistettava dieselin hinnan säilyminen kilpailukykyisenä suhteessa bensiiniin muokkaamalla nykyinen dieselin verotuki dieselin jakeluvelvoitetueksi.

Tekijät muistuttavat, että dieselin kilpailukykyinen hinta suhteessa bensiiniin ja dieselautojen energiatehokkuus ovat isolle osalle kansasta työssäkäynnin kannattavuuden ehto. Bensiiniautoja pienikulutuksisemmat dieselautot helpottavat myös monen vähävaraisen liikkumista liikkumisen tarpeesta riippumatta.

Kallis polttoaine kiusaa kaikkia alueita

Perussuomalaisten kansanedustaja Mikko Polvinen oli tänään eduskunnassa vastaanottamassa molempia aloitteita. Hän katsoo huikean kannatusilmoitusten määrän kertovan siitä, että asia on valtavan tärkeä.

– Kallis polttoaine koskettaa kaikkia alueita Suomessa. Se on yhteiskunnallinen epäkohta, joka täytyy korjata. Polttoaineveron korkea taso näkyy kaikessa yritys- ja elinkeinotoiminnassa sekä kauppojen hyllyillä olevien tuotteiden hinnassa. Tämä yhdistettynä viime talvena nähtyihin sähkön hintoihin on tehnyt yrittämisestä ja elämisestä liki mahdotonta osassa maata.

Polvinen korostaa, että autoilun kokonaiskustannuksia tulee ehdottomasti madaltaa.

– Suomessa on nyt meneillään suurin konkurssiaalto sitten lama-ajan. Välillisten kustannusten nouseminen on suuresti vaikuttanut paitsi kuluttajan kukkaroon myös yrittämisen edellytyksiin ja laajemmin maan kokonaiskurjistumiseen.

Suomi nousuun kohtuullisilla kustannuksilla

Polvinen katsoo, että aloitteet tulevat eduskuntaan hyvään ajankohtaan.

– Ajoitus aloitteiden luovuttamiselle on oikea. Edellinen hallitus nosti autoilun kustannuksia, ja heidän päätöksensä on nostamassa polttoaineen hintaa edelleen. Nyt aloite vetoaa hallitusneuvottelijoihin ja muistuttaa siitä, kuinka suuri joukko on kokenut vääryyttä kalliiden autoilun kustannusten vuoksi.

– Omana huomionani lisään, että kallis polttoaine on myös aluepolitiikkaa. Varsinkin Kehä 3:n ulkopuolella auto on isompia kaupunkeja mukaan laskematta pakollisuus, välttämättömyys, jota ilman ei voi käydä töissä eikä kaupassa tai kuskata lapsia harrastuksiin. Tätä ei edellinen hallitus ymmärtänyt. Nyt Suomi nousuun kohtuullisilla autoilun ja yrittämisen kustannuksilla!

Suomen Uutiset