Perussuomalaisten kansanedustaja Simon Elon mielestä hallituksen esitys perheenyhdistämisen tiukentamisesta on hyvä alku perheenyhdistämisdirektiivin täysimääräiselle soveltamiselle.

– Hallituksen asettaman työryhmän jatkoneuvotteluissa on asetettava lakiin mahdollisimman moni niistä velvoitteista, jotka direktiivi sallii ja joiden toimeenpanosta on yhdessä sovittu. Tällaisia ovat asunto- ja asumisaikaedellytys, aviopuolison ja perheenkokoajan ikä ja kielitaitoedellytykset, Elo toteaa.

Suomen linja laahaa perässä

Elon esittämiä tiukennuksia on toteutettu muualla Euroopassa. Esimerkiksi Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa on asetettu ikäraja avio- ja avopuolisolle sekä perheenkokoajalle.

– Hallitusohjelman mukaisesti Suomen vetovoimatekijöitä turvapaikanhakijoita kohtaan on heikennettävä, Elo hoputtaa.

– Perheenyhdistämislinjamme on vaarassa jäädä Pohjoismaiden löysimmäksi ja näin yhä merkittäväksi vetovoimatekijäksi.

SUOMEN UUTISET

Tagit