Perussuomalaisten kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa kannattaa eläinsuojelurikoksiin keskittyvän yksikön perustamista jokaisen Suomen poliisilaitoksen yhteyteen. Käytännössä kyseessä on yksikkö, joka on erikoistunut eläinsuojelurikosten esitutkintaan ja muihin eläinsuojeluun liittyviin prosesseihin, sidosryhmäyhteistyöhön sekä eläinsuojelutyöhön liittyvään tiedottamiseen.

Ritva ”Kike” Elomaa on jättänyt hallitukselle toimenpidealoitteen, jossa hän ehdottaa, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin eläinsuojelurikoksiin erikoistuneiden yksiköiden perustamiseksi poliisilaitoksille maanlaajuisesti. Elomaa näkee erikoisyksikköjen perustamisessa monia hyötyjä.

– Verrattuna muihin eläinsuojeluvalvontaa harjoittaviin tahoihin, poliisilla on paremmat valtuudet puuttua väärinkäytöksiin nopeasti. Eläinsuojeluvalvonnan kasvaneen tehokkuuden lisäksi erillinen eläimiin liittyviä rikoksia ratkova yksikkö mahdollistaa toisille yksiköille täysipainoisen keskittymisen muihin rikoksiin. Näin ollen eläimiin liittyvien rikosten keskittäminen niihin erikoistuneelle yksikölle tuo lisäksi kustannussäästöjä pitkällä aikavälillä sekä ennen kaikkea edistää eläinten oikeuksien toteutumista, Elomaa sanoo.

Kokeiluista hyvää palautetta

Helsingin poliisilaitokselle perustettiin vuonna 2018 Suomen ensimmäinen eläimiin liittyviin rikoksiin keskittyvä tutkintaryhmä, mikä johti siihen, että SEY (Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry) myönsi vuosittain jaettavan Vuoden eläinsuojeluteko -palkinnon Helsingin poliisilaitokselle vuonna 2018.

Myös Itä-Suomen Poliisin Kuopion yksikköön on perustettu eläinsuojeluun keskittynyt partio, koska eläinsuojeluun liittyviin rikoksiin haluttiin puuttua aiempaa tehokkaammin.

– Näistä kokeiluista on saatu hurjan hyvää palautetta, mikä kertoo siitä, että tällaiselle toiminnalle on kova tarve, Elomaa toteaa.

Rikosten valvonta heikkoa

Elomaa näkee uuden toimintamallin hyvänä sekä kustannustehokkaana ratkaisuna vastata eläinsuojelun kasvaviin haasteisiin.

– Eläinsuojelurikosten valvonta on ylipäätään heikkoa. Monesti asiaan pystytään puuttumaan vasta kun eläin on jo puolikuollut. Nyt eläinsuojelulainsäädännön uudistamisen yhteydessä olisi täydellinen ajankohta linjata eläinsuojelurikoksiin keskittyvien yksiköiden perustamisesta jokaisen Suomen poliisilaitoksen yhteyteen, Elomaa päättää.

SUOMEN UUTISET