EU:n ”vihreä lista” ympäristön kannalta soveliaista investointikohteista lyödään lukkoon keväällä. Euroopan komission ehdotuksessa pohjoismainen metsätalous ei kuulu suositeltavien investointikohteiden joukkoon, kertoo SVT. Jos unionin näkemys ei muutu, edessä voi olla yhteiskunnallisesti erittäin merkittävän teollisuudenalan näivettyminen Suomessa ja Ruotsissa.

Perinteinen metsätalous ei EU:n mukaan ole teollisuudenala, jossa investoinnit olisivat ympäristön kannalta kestävällä pohjalla.

Aurinko- ja tuulienergian hyödyntäminen ovat sen sijaan komission ehdotuksen mukaan ympäristön kannalta kestäviä investointikohteita. Maakaasu puolestaan ei ole, vaikka sen avulla on mahdollista vähentää haitallista kivihiilen polttoa. Vesivoima on tietyin edellytyksin ympäristöystävällistä.

– Ehdotuksen tarkoituksena on ohjata investointeihin käytettäviä pääomia, joten voidaan ajatella, että pitemmällä tähtäimellä tällä on vaikutusta halukkuuteen investoida ruotsalaiseen metsätalouteen ja -teollisuuteen, sanoo Magnus Berg Ruotsin metsäteollisuuden Skogsindustrierna-kattojärjestöstä.

Ruotsin hallitus syvästi huolissaan

Ruotsin hallitus on esittänyt komissiolle syvän huolensa komission ehdotuksen taloudellisista seurauksista ja kehottanut Brysseliä vielä miettimään ja muuttamaan kantaansa ennen lopullisia ratkaisuja.

Saattaa siis olla, että hallituksen ja metsäteollisuuden yhteinen edunvalvonta saa komission vielä muuttamaan käsitystään Pohjoismaille tärkeän teollisuudenalan tulevaisuudesta.

– He varmaan tarkastelevat hyvin huolellisesti Ruotsista tulleita näkemyksiä. Ruotsi ja Suomi ovat suuria metsäteollisuusmaita ja niillä on pitkä kokemus kestävästä metsätaloudesta. Voi olla, että Pohjolan metsätalouden kokonaiskuvaa ei ole täysin hahmotettu kestävän kehityksen osalta, muotoilee Euroopan komission Ruotsin toimiston johtaja Christian Danielsson.

SUOMEN UUTISET