Vuodenvaihteessa Suomelta Kroatialle siirtynyt EU-puheenjohtajuus tietää usein unionin poliittisten asiakysymysten vaihtumista. Kroatia aikoo tuoda EU:ssa esille väestöongelman. Kymmenessä EU-maassa väestö vähenee, Financial Times kirjoittaa.

Kroatian pääministeri Andrej Plenković valittelee lehdelle antamassaan haastattelussa maansa väestökatoa. Se johtuu pääosin kahdesta tekijästä. Syntyvyys on alhainen ja unionin vapaa liikkuvuus on johtanut mittavaan poismuuttoon maasta.

EU:n väestö kasvoi hieman yli miljoonalla hengellä vuonna 2018. Samaan aikaan kymmenen jäsenmaan väestö kutistui. Väestökato keskittyy Itä- ja Etelä-Eurooppaan.

Väestötappiot suuruusjärjestyksessä koettiin Latviassa, Kroatiassa, Bulgariassa, Romaniassa, Liettuassa, Italiassa, Kreikassa, Portugalissa, Unkarissa ja Puolassa.

Harmaa Eurooppa

Demograafisesti Eurooppa on maanosista kaikkein harmain. Euroopan kansalaisten mediaani-ikä on 43 vuotta. Se on 12 vuotta korkeampi kuin maailman ihmisten mediaani-ikä.

Plenković kertoo Kroatian yrittäneen tehdä paljon väestökadon kääntämiseksi. Tässä työkalupakissa ovat lasten päivähoito, äitiyspäivärahat ja verotus syntyvyyden kohentamiseksi. Tulokset ovat jääneet laihoiksi. Kuolleita on vuosittain noin 15 000 syntymiä enemmän. Vapaa liikkuvuus pahentaa ongelmaa.

Plenković haluaakin ongelmaa ratkottavan EU-tasolla. Hän toivoo Brysselin tutkivan jäsenmaiden toimivat keinot edistää syntyvyyttä ja ohjata poliittisia valintoja EU-tasolla samaan suuntaan.

Hän huomauttaa, että EU:n koheesiorahoilla voidaan hillitä halua muuttaa ulkomaille. Suomi ajoi puheenjohtajakaudellaan leikkauksia koheesiorahoihin.

Raha ei välttämättä ole ainoa houkutin maastamuuttoon. Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki EBRD:n tutkimuksessa korruptio ja epäluottamus valtion instituutioita kohtaan lisää maastamuuttoriskiä.

Henri Alakylä