Euroopan parlamentissa jatkokaudelle ehdolla oleva Pirkko Ruohonen-Lerner on aiemmin toiminut kansanedustajana 2007-2015 ja kuntapolitiikassa yli 30 vuotta. Hän on toiminut myös erilaisissa verohallinnon tehtävissä 6 vuotta, tilitoimistoyrittäjänä 10 vuotta ja toimittajana 10 vuotta.

Kuluneella europarlamenttikaudella Pirkko Ruohonen-Lerner on keskittynyt erityisesti talousrikosten, veropetosten ja veronkierron ehkäisemiseen. Tätä työtä hän on tehnyt mm. talous- ja raha-asioiden valiokunnassa ECONissa, Panaman paperit -tietovuodon seurauksena perustetun PANA-tutkintavaliokunnan varapuheenjohtajana ja viimeksi TAX3-erityisvaliokunnan jäsenenä.

– Olen osallistunut PANA- ja TAX3-valiokuntien loppumietintöjen lisäksi myös monien muiden veronkiertoon ja rahanpesuun puuttuvien mietintöjen valmisteluun. Nämä ovat koskeneet esimerkiksi pakollista automaattista tietojenvaihtoa verotuksen alalla ja veroviranomaisten pääsyä rahanpesun torjuntaa koskeviin tietoihin.

Väärinkäytösten ilmoittajille suojelua

Väärinkäytösten ilmoittajien suojelu on ollut myös yksi hänen työnsä painopisteistä. Rikollisesta toiminnasta julkisella tai yksityisellä sektorilla raportoivat ovat Ruohonen-Lernerin mukaan yhteiskunnan yleisen edun palvelijoita, joita tulisi palkita rankaisemisen sijaan.

– Olen erittäin tyytyväinen siihen, että saimme tällä kaudella sovittua yhteiset säännöt heidän suojelemisekseen ilmoituksen kohteena olevan organisaation vastatoimilta, kuten erottamiselta tai alempiin työtehtäviin siirtämiseltä. Nämä säännöt ovat tarpeen, sillä monessa maassa, kuten Suomessa, ei tällä hetkellä ole lainkaan väärinkäytösten ilmoittajia suojelevaa lainsäädäntöä.

Lobbareilla ylisuuri valta

Ruohonen-Lernerin mukaan EU:ssa lobbareilla on ylisuuri valta päätöksenteossa jo asioiden valmisteluvaiheessa. Suuryritysten edustajat ovat yliedustettuina myös Euroopan parlamentissa, ja esimerkiksi kansalaisjärjestöjen ääni ei tule tasapuolisesti kuuluviin.

– Lobbareiden ylisuureen valtaan pitää puuttua. EU-toimielinten yhteinen avoimuusrekisteri, josta olin neuvottelemassa ryhmäni puolesta kuluneella kaudella, on saatettava viimein voimaan.

Ruohonen-Lernerin mukaan esimerkiksi kiistellystä tekijänoikeusdirektiivistä äänestettäessä lobbaus oli poikkeuksellisen voimakasta. Hän äänesti direktiiviä ja sen ongelmallisia artikloja vastaan.

– Käytännössä katsoen kaikki ammattimainen lobbaus oli esitystä vastaan, kun taas kansalaisoikeusjärjestöiltä, it-alan ammattilaisilta ja yksityisiltä henkilöiltä saamani palaute osoitti vakavia huolenaiheita esimerkiksi kansalaisten ilmaisunvapauden rajoittamisesta. En ole lobbareiden, vaan äänestäjieni asialla.

SUOMEN UUTISET