Eduskunnassa käytiin torstaina lähetekeskustelu kansalaisaloitteesta, jolla halutaan kriminalisoida eheytyshoidot. Aloitteen nimeksi on valittu ”Rikkomaton”, sillä aloitteen tekijöiden mukaan ihmisen seksuaalisuutta tai sukupuolta ei voi rikkoa eikä siten myöskään eheyttää.

Kansanedustaja Kaisa Garedew (ps.) katsoo, että väite vähättelee jokaisen seksuaalista väkivaltaa kokeneen henkilön kokemuksia.

– Mikään ei riko ihmistä yhtä syvästi kuin seksuaalinen, erityisesti lapsuudessa koettu, väkivalta. En väitä, että kaikki poikkeavat kokemukset sukupuoli- ja seksuaali-identiteetistä johtuisivat väkivallan kokemuksista, mutta on tieteellinen tosiasia, että lapsuudessa koettu seksuaalinen väkivalta voi vaikuttaa seksuaalisen identiteetin kehitykseen, muistuttaa Garedew.

Vertaistukea ja sielunhoitoa

Kansalaisaloitteessa ei määritellä, mitä eheytyshoidolla tarkoitetaan. Garedewin mukaan eheytyshoidoissa on kyse vertaistuesta ja sielunhoidosta.

– Minkäänlaista painostamista tai henkistä tai hengellistä väkivaltaa ei tietenkään tule hyväksyä. Mikäli sitä väkivaltaa esiintyy, on se jo nykylainsäädännössä kriminalisoitu.

Jokaisen vakaumusta kunnioitettava

Ihmisille, jotka aivan vapaaehtoisesti itse kokevat kristillisen vakaumuksen perusteella, että he haluavat elää Raamatun mukaista elämää ja saada siihen tukea ja apua, tulee antaa siihen mahdollisuus.

– Toteutuessaan eheytyshoitojen kieltäminen rajoittaisi uskonnonvapautta ja yksilön valinnanvapautta. Olisi todella huolestuttavaa, mikäli päädyttäisiin luomaan lainsäädäntöä, jonka perusteella esimerkiksi henkilön puolesta rukoileminen olisikin yhtäkkiä rikos, Garedew painottaa.

Suomen Uutiset