Perussuomalaiset kiittävät hallitusta tänään ilmoitetuista, koronaepidemiaan liittyvistä toimenpiteistä. Toimet ovat oikeasuhteisia ja välttämättömiä, ja ne vastaavat kansainvälisten asiantuntijoiden suosituksia, muiden Euroopan maiden käytäntöjä ja perussuomalaisten aiemmin tekemiä esityksiä, toteaa perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho.

– On tärkeää, että samalla, kun epidemiaa nujerretaan maan sisällä, uusien tartuntojen tulo ulkomailta estetään rajojen sulkemisella henkilöliikenteeltä. Yhtä tärkeää on, että Suomelle elintärkeä tavaraliikenne voi jatkua, Jussi Halla-aho sanoo.

”Tuemme kaikkia toimia yritysten auttamiseksi”

Halla-aho painottaa, että poikkeuksellinen tilanne on hyvin vahingollinen kaikenkokoisille yrityksille ja siten työpaikoille sekä Suomessa että kaikkialla Euroopassa.

– Perussuomalaisille on selvää, että hallitusohjelman tavoitteet työllisyyden ja julkisen talouden tasapainon osalta on haudattava, emmekä tule hallitusta tästä moittimaan.

– Tuemme kaikkia sellaisia toimenpiteitä, joilla yritykset autetaan niistä riippumattoman kriisin yli. Kun yritysten tulot jäätyvät, myös menojen on jäädyttävä. Työmarkkinaosapuolten on tässä tilanteessa pystyttävä näkemään yhteinen etu ja puhaltamaan yhteiseen hiileen, Halla-aho toteaa Facebookissa.

Toissijaisia menokohteita leikattava ankaralla kädellä

Halla-aho kirjoittaa perussuomalaisten korostavan, että kun talouttamme ja yhteiskuntaamme ylläpidetään kriisin oloissa ja jälleenrakennetaan sen jälkeen, on jokainen euro kallis.

– Julkisesta kulutuksesta on otettava kaikki löysät pois. Suomen, kuten jokaisen maan, on keskityttävä itsensä ja omiensa auttamiseen. Kehitysapumenot, moninaiset maahanmuuton kustannukset sekä poliittisten järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen tuet ovat esimerkkejä menokohteista, joista pitää näissä oloissa leikata ankaralla kädellä suomalaisen työn, yrittämisen ja hyvinvoinnin puolustamiseksi. Säätiöiden verotuksellisiin erivapauksiin on puututtava.

– Suomi ei liioin voi osallistua yhteisvaluutta euron pelastusprojekteihin, jotka saattavat olla edessä, mikäli koronaviruksesta pahiten kärsineen Italian talous romahtaa. Sen sijaan Suomen on syytä laatia valmiussuunnitelma eurosta irtautumiseksi, Halla-aho sanoo.

Suomalaisten voitava luottaa päättäjiin

Halla-aho painottaa, että kansalaisilta vaaditaan tulevina viikkoina ja kuukausina suurta kärsivällisyyttä ja epäitsekkyyttä, mutta ”suomalaiset ovat historiansa saatossa selvinneet pahemmastakin”.

– Keskeistä on, että he voivat luottaa päättäjien kaikissa teoissaan puolustavan juuri heidän etuaan ja kaikkien osallistuvan talkoisiin yhteisen isänmaan hyväksi.

SUOMEN UUTISET