KOLUMNI Vaalikoneissa, haastatteluissa, paneeleissa ja toritapahtumissa saan usein vastata kysymykseen: ”Miksi pitäisi äänestää perussuomalaisia?”

Poliitikko pyrkii yleensä vakuuttamaan yleisön siitä, että juuri hän on pätevin hoitamaan yhteisiä asioita. Hän siis markkinoi itseään ennen kaikkea valtionhoitajana ja asiantuntijana. Tällainen suhtautuminen on hiukan ongelmallinen. Tosiasiahan on, että kansanedustajaksi pääsee äänestäjien suosiolla, ei pätevyydellä. Ministeriksi pääsee, jos sattuu olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Esimerkiksi valtiovarainministeriksi valitaan Suomessa pääsääntöisesti se, joka on toiseksi suurimman hallituspuolueen puheenjohtaja. Ei kai kukaan kuvittele, että tässä asemassa sattuisi aina olemaan henkilö, joka on myös pätevin mahdollinen julkisen talouden osaaja.

Poliitikot korostavat asiantuntijarooliaan siksi, että ideologiset ja arvoihin liittyvät erot ovat kadonneet puolueiden väliltä. ”Yhteistä arvopohjaa” pidetään jopa hyveenä, ja konsensusmielipiteistä poikkeamista paheksutaan veneenkeikuttamisena. Tällainen ajattelu on vallannut myös median. Kaikki puolueet pyrkivät vetoamaan kaikkiin äänestäjiin kumartamalla joka suuntaan ja olemalla pyllistämättä kenellekään.

Kuitenkin monipuoluejärjestelmän koko mielekkyys on siinä, että eri puolueet tarjoavat eri tavalla ajatteleville kansalaisille vaikutuskanavan. Mielipide-eroissa ei ole mitään väärää. Jotkut mielipiteet toki ovat paremmin perusteltuja kuin toiset, mutta demokratiassa mielipiteen laatua ei lasketa. Kun kansalainen kysyy minulta, miksi hänen pitäisi äänestää perussuomalaisia, olen vastannut, että hänen kannattaa äänestää meitä, jos hän haluaa perussuomalaista politiikkaa. Jos hän aidosti haluaa aivan toisenlaista politiikkaa, hänen kannattaa pohtia muita vaihtoehtoja.

Perussuomalaiset on Suomen poliittisin puolue. Me tuomme lisäarvoa yhteiskunnalliseen keskusteluun, koska me eroamme kaikista muista puolueista. Kieltäydymme olemasta yksi mafiaperhe muiden joukossa kilpailemassa siitä, kuka saa kahmia julkista rahaa, virkanimityksiä ja muita hillotolppia seuraavien neljän vuoden aikana. Meillä on linja, ohjelma ja arvopohja, jotka pysyvät samoina sekä vaalien alla että niiden jälkeen. Juuri tämän vuoksi on niin helppoa olla perussuomalainen; ei tarvitse joka aamu miettiä, mitä mieltä tänään kannattaisi olla.

Olemme isänmaallinen, kansallismielinen puolue. Meidän mielestämme Suomi-nimisen valtion ensisijainen tehtävä on edistää ja puolustaa suomalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta. Keinojamme näiden tavoitteiden edistämiseksi ovat tiukka maahanmuuttopolitiikka, vastuullinen julkisen rahan käyttö ja maltillinen ilmastopolitiikka, joka tukee suomalaista teollisuutta ja työllisyyttä eikä kasvata jo ennestään kohtuuttomia asumis- ja liikkumiskustannuksia.

Meitä perussuomalaisia arvostellaan usein populismista ja siitä, että tarjoamme yksinkertaisia vastauksia monimutkaisiin ongelmiin. Todellisuudessa kaikki ongelmat eivät ole monimutkaisia. Niitä vain kutsutaan sellaisiksi, jotta voitaisiin vältellä niihin puuttumista. Perussuomalaisten vaaliohjelmissa määritellään selkeästi ongelmien juurisyyt ja esitetään konkreettiset, realistiset keinot, joilla niihin vaikutetaan.

Jos et kannata perussuomalaisten linjauksia, sinun on syytä äänestää jotakin muuta puoluetta. Mutta jos kannatat niitä, sinun ei pidä uskoa, että joku muu puolue ajaisi niitä. Muut puolueet nimittäin tulevat vaalien jälkeen tekemään sitä samaa, mitä ne ovat tehneet tähänkin asti. Perussuomalaista politiikkaa saa vain äänestämällä perussuomalaisia.

Jussi Halla-aho
puheenjohtaja (ps.)

Kolumni on julkaistu Perussuomalainen-lehden numerossa 3/19.