Perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja Leena Meri esitti välikysymyskeskustelussa Suomen varautumisesta siirtolaisvirtojen ohjaamiseen perustuvaan hybridivaikuttamiseen hallitukselle epäluottamusta, koska hallitus ei vastauksessaan kyennyt vaikuttavilla keinoilla takaamaan Suomen rajaturvallisuutta mahdolliselta hybridihyökkäykseltä.

Perussuomalaiset ovat johdonmukaisesti vaatineet, että korkean sosiaaliturvan vuoksi Suomeen kohdentuva turvapaikanhakeminen pitää taloudellisista, sosiaalisista ja moraalisista syistä lopettaa tekemällä Suomesta epähoukutteleva maa haitalliselle siirtolaisuudelle.

– Sopiva turvapaikanhakijoiden määrä on nolla. Muu Eurooppa on siirtymässä humanitaarista maahanmuuttoa koko ajan rajoittavampaan suuntaan. EU-maista vain Suomi – Sanna Marinin hallituksen johdolla – haluaa kasvattaa yhteiskunnalle haitallista muuttoliikettä, totesi kansanedustaja Leena Meri.

Ongelmat korostuvat kaikilla osa-alueilla

Tilastotiedot osoittavat, että esimerkiksi Lähi-idästä ja sen lähialueilta tullut maksaa vuodessa 16 000 euroa vähemmän veroja kuin saa tulonsiirtoja ja käyttää julkisia palveluita. Perinteisistä turvapaikanhakumaista saapuneet ovat yliedustettuja niin seksuaali- ja väkivaltarikollisuudessa kuin työttömyystilastoissakin.

– Kyse ei ole vain taloudellisista ongelmista. Kyse on väkivaltaisista katujengeistä, jotka ovat jo rantautuneet Helsinkiin. Kyse on asein tehdyistä väkivaltarikoksista, joissa Ruotsi johtaa koko Euroopan tilastoja. Suomen ei pidä tuoda Ruotsin monikulttuurista painajaista maahamme, Meri vaati.

Vihervasemmisto pelaa Valko-Venäjän pussiin

Hallituksesta on kerrottu, ettei turvapaikkahakemuksia voi missään tilanteessa jättää ottamatta vastaan, vaan aina on ainakin yksi raja-asema auki – oli kyse hybridihyökkäyksestä tai ei. Meren mielestä Valko-Venäjä haluaa juuri tätä, jotta se pystyisi luomaan siirtolaiskriisin Eurooppaan ja horjuttamaan järjestelmää. Vihervasemmisto pelaakin Valko-Venäjän pussiin.

– Oikeus turvapaikanhakuun perustuu alun perin vuoden 1951 Geneven sopimukseen. Se on tehty toisen maailmansodan jälkitunnelmissa aivan eri maailmassa kuin missä nyt elämme. Sitä ei ole tarkoitettu keinoksi valita tuleva asuinmaansa, eikä turvapaikkaa ole tarkoitettu kuin väliaikaiseksi ratkaisuksi, Meri huomautti.

Kansainvälinen oikeus antaa mahdollisuuden kansallisen hätätilalain luomiseen, jossa turvapaikanhakuoikeus voidaan väliaikaisesti evätä. Hätätilapykälää pitää voida käyttää myös muissa tilanteissa kuin ohjatun hybridihyökkäyksen tapauksessa. Ylipäätään taloudellisesti kestämätön ja turvallisuustilannetta heikentävä turvapaikanhakijatulva on voitava estää jo rajalla.

Perussuomalaisilta lukuisia esityksiä

Hätätilapykälän lisäksi Suomesta on tehtävä epähoukuttava maa sosiaaliturvaperusteiselle siirtolaisuudelle. Meri mainitsi perussuomalaisten ehdotuksia tilanteen parantamiseksi:

– Jos henkilö on saanut Suomesta kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan, luvan pitää olla aina väliaikainen. Lähtömaiden tilannetta pitää aktiivisesti seurata sen selvittämiseksi, täyttyvätkö suojelun edellytykset enää. Jos henkilö käy lomalla kotimaassaan, voidaan päätellä, ettei suojelun tarvetta enää ole. Pysyvää oleskelulupaa ei tule myöntää ennen kuin henkilö on asunut maassa vähintään 8 vuotta, oppinut suomen kielen, käy töissä eikä ole syyllistynyt rikoksiin.

Kansalaisuusvaatimukset ylös

Kansalaisuusvaatimuksiin kuuluva viiden, pakolaisten ja kansainvälistä suojelua saaneiden kohdalla neljän, vuoden asumisedellytys pitää perussuomalaisten mielestä nostaa kymmeneen vuoteen. Kansalaisuuden saantiin edellytettyä kielitaitovaatimusta tulee nostaa nykyisestä, ja nuhteettomuusvaatimuksen on oltava sellainen, että vakavaan rikokseen syyllistynyt ulkomaalainen ei koskaan saa Suomen kansalaisuutta.

– Perussuomalaisten tavoite on siirtyä nykyisestä asumisperusteisesta sosiaaliturvasta kansalaisuusperusteiseen sosiaaliturvaan. Sosiaaliturvaa ei tule heikentää Suomen kansalaisilta siksi, että tänne hyvän sosiaaliturvan perässä muuttavat henkilöt käyttävät järjestelmää hyväkseen, Meri sanoi.

Hallituksen suunnitelmista poiketen perheenyhdistämisen edellytyksiä on merkittävästi kiristettävä. Perheenyhdistäminen on suurimpia maahanmuuton kanavia, ja sitä kautta myönnetään vuosittain noin 9 000 oleskelulupaa.

Pakolaisia autettava pakolaisleireillä

Hybridivaikuttamisen tilanteessa henkilöt, jotka ovat jo päässeet rajojen sisäpuolelle, on perussuomalaisten mielestä otettava välittömästi säilöön ja palautettava lähtömaahansa.

– Pakolaisia on autettava lähialueiden pakolaisleireillä. Tällaista auttamista perussuomalaiset on valmis tukemaan. Näin pienemmillä summilla saadaan autettua suurempaa määrää ihmisiä, jos tavoitteena on aidosti ihmisten auttaminen.

– Koska hallitus ei vastauksessaan pysty vaikuttavilla keinoilla takaamaan Suomen rajaturvallisuutta mahdolliselta hybridihyökkäykseltä, esitän hallitukselle epäluottamusta, Meri totesi puheenvuoronsa päätteeksi.

Suomen Uutiset