Valtioneuvoston tänään päättämä vuosien 2025–2028 julkisen talouden suunnitelma ei tuonut oikeusministeriön hallinnonalan määrärahoihin merkittäviä muutoksia. Oikeusministeriön pääluokan määrärahataso on kehyskaudella noin 1,2 miljardia euroa.

– Hallitus haluaa huolehtia Suomen ulkoisesta ja sisäisestä turvallisuudesta sekä oikeudenhoidon toimintakyvystä. Siksi oikeusministeriöön kohdistuvat säästöt ovat yleistä linjaa pienempiä ja ne kohdennetaan niin, ettei oikeudenhoidon toimintakyky heikkene ja esimerkiksi tuomarien, syyttäjien tai vanginvartijoiden lisäystavoitteista tingitä, painottaa oikeusministeri Leena Meri.

Oikeudenhoitoon osoitettu lisärahaa jo aiemmin

Kehyspäätös sisältää oikeusministeriön hallinnonalan toimintamenoihin kohdistuvan 7,9 miljoonan euron lisäsäästön ja 2,8 miljoonan euron säästön aikaistuksen vuodelle 2025. Lisäksi avustuksiin kohdistuu neljäsosan eli 3,5 miljoonan euron säästö. Oikeusministeriön hallinnonalan aiemmin sovittu tuottavuussäästö on vuonna 2025 7,2 miljoonaa euroa, vuonna 2026 7,5 miljoonaa euroa ja vuodesta 2027 lukien 17,7 miljoonaa euroa.

– Oikeudenhoidon turvaamiseksi on osoitettu jo aiemmin lisärahoitusta. Tämän hallituksen kehyspäätökseen otettu oikeudenhoidon selonteon mukainen rahoitus ja hallitusohjelmassa siihen sovittu lisäys olivat yhteensä 75 miljoonaa euroa, kerrotaan oikeusministeriön tiedotteessa.

Säästöt toimeenpannaan tehostamalla

Uudet säästöt pyritään kohdentamaan siten, että ne kohdentuisivat mahdollisimman vähän oikeudenhoidon selonteon mukaisiin tavoitteisiin. Säästöt toimeenpannaan ensisijaisesti tehostamalla hallinnon toimintaa ja toimitilojen käyttöä sekä kehittämällä tuottavuutta parantavia toimintatapoja.

Kehyspäätöksen mukaiset säästöt suunnitellaan vuoden 2025 talousarvioon ja vuosien 2026–2029 kehykseen.

Suomen Uutiset