Marinin hallitus on tilannut ihmisoikeusjuristeilta selvityksen siitä, miten Sipilän hallituksen kaudella ulkomaalaislakiin tehdyt tiukennukset ovat vaikuttaneet ja miten ne saataisiin kumottua. Työryhmän antamat suositukset tarkoittavat Maahanmuuttoviraston ex-ylijohtajan mukaan koko turvapaikkaprosessin romuttamista.

Hallituksen asettama työryhmä luovutti yli kolmesataa sivuisen raporttinsa tiistaina sisäministeri Maria Ohisalolle. Hankkeen johtajana on toiminut professori Elina Pirjatanniemi Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutista, joten ei ole yllättävää, että raportin lähestymistapa on hyvin ihmisoikeusmyönteinen ja keskittyy turvapaikanhakijoiden oikeuksien takaamiseen.

Lasten etu edellä ja juristeja lisää

Erityistä huomiota raportissa on kiinnitetty kansainvälistä suojelua hakevien lasten edun toteutumiseen, vaikka alaikäisiä hakijoita tulee Suomeen verrattain vähän. Raportin mukaan yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden saamat päätökset vuosina 2015–2019 ovat olleet käytännössä aina (90-98 prosenttia päätöksistä) myönteisiä, eli suojelua on myönnetty jollakin perusteella.

Raportin suositusten mukaan lasten etu pitäisi asettaa etusijalle paitsi turvapaikkapäätöksissä myös perheenyhdistämisistä päätettäessä. Lisäksi raportin kirjoittaneet ihmisoikeusjuristit ovat sitä mieltä, että ”kansainvälisen suojelun kannalta olennaisten toimijoiden” rahoitus on turvattava ja että ”ulkomaalaisoikeuteen, ja erityisesti kansainväliseen suojeluun, erikoistuneita juristeja tarvitaan Suomeen lisää”.

”Paperittomille” oleskelulupa millä perusteella tahansa

Työryhmä on päätynyt antamaan joukon toimenpidesuosituksia, jotka ovat hallituksen linjan mukaisia. Sisäministeri Ohisalo mainitseekin, että raportissa ehdotettujen toimenpiteiden toteuttaminen on jo monilta osin laitettu vireille.

Ensimmäinen ja tärkein toimenpidesuositus koskee niin sanotun ”varjoyhteiskunnan” muodostumisen estämistä, josta sisäministeri Ohisalokin on paljon puhunut. Kyse on Suomessa oleskelevista henkilöistä, joille ei ole myönnetty kansainvälistä suojelua ja joilla ei ole myöskään muuta oleskelulupaa, eli niin kutsutuista ”paperittomista”. Osa heistä on sellaisia, joita ei voida palauttaa kotimaahansa ihmisoikeussopimusten vuoksi tai koska kotimaa kieltäytyy ottamassa heitä vastaan.

Työryhmän suositus on, että ”hallitus kartoittaisi aktiivisesti, pikaisesti ja myönteisesti, onko ilman oleskelulupaa olevilla henkilöillä mahdollisuus saada oleskelulupa Suomessa jollakin muulla perusteella, ilman että tätä tulkitaan esimerkiksi maahantulosäännösten kiertämiseksi”.

Migrin ex-ylijohtaja: ”Tämä romuttaisi koko turvapaikkaprosessin”

Aiemmin sisäministeriön maahanmuutto-osaston osastopäällikkkönä ja sitä ennen Maahanmuuttoviraston ylijohtajana toiminut Jorma Vuorio vaikuttaa tyrmistyneeltä ehdotuksesta.

– Siis vaikka KHO:ta myöten olisi todettu, ettei kansainvälisen suojelun tarvetta ole niin joku lupa pitää myöntää. Tämä romuttaisi koko turvapaikkaprosessin, Vuorio kommentoi Twitterissä.

”Kaikille lupa jäädä – maksoi mitä maksoi”

Toimenpide-ehdotusta on kommentoinut myös perussuomalaisten kansanedustaja Mari Rantanen, joka ei myöskään innostu hallituksen linjauksista. Rantasen mielestä ehdotus tarkoittaisi käytännössä sitä, että ”kaikille lupa jäädä, maksoi mitä maksoi”.

Rantasen twiittiin kommentoinut nimimerkki JTStefan on samoilla linjoilla:

– Migriähän ei sitten enää tarvita. Rajamies vain kysyy turvis, hengailu vai työ ja sillä mennään. Säästyy oikeusasteet ja vaihtuvat tarinat juristin avustuksella ja lopputulos on sama, ihmisoikeudet toteutuu.

Sisäministeri Ohisalo näkee asian siten, että ”kyse haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten oikeuksien toteutumisesta.” Ohisalon mielestä Suomesta turvapaikkaa hakeneet ovat jo tulleet suomalaisen yhteiskunnan jäseniksi.

– Yhteiskuntamme on juuri niin vahva kuin miten se kohtelee heikoimpia jäseniään, Ohisalo kirjoittaa Twitterissä.

SUOMEN UUTISET