Tänään annetussa hovioikeuden tuomiossa Saido Mohamed tuomittiin yhdeksän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen törkeästä kätkemisrikoksesta ja rahanpesusta. Mohamed nosti siskonsa pankkikortilla siskolle maksettuja lapsilisiä noin 44 000 euron edestä ja käytti itse rahat.

Helsingin hovioikeus on alentanut vihreiden kuntapoliitikkona toimineen Saido Mohamedin rikostuomiota.

Hovioikeuden tänään antamassa tuomiossa Mohamed tuomittiin yhdeksän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen törkeästä kätkemisrikoksesta ja rahanpesusta.

Ratkaisun antamista ehdittiin odottaa jo yli puoli vuotta, sillä juttua käsiteltiin hovioikeudessa aiemmin tämän vuoden helmikuussa ja toukokuussa.

Helsingin käräjäoikeus langetti vuonna 2018 Mohamedille vuoden ja kahden kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen törkeästä rahanpesusta. Mohamed ilmoitti määräaikojen sisällä tyytymättömyytensä käräjäoikeuden tuomioon, ja toimitti erillisen valituksen, joten jutussa käytiin toinen kierros ylemmässä oikeusasteessa.

Nosti tilitä siskolleen maksettuja lapsilisiä

Tapauksessa kyse oli siitä, että Mohamed nosti siskonsa pankkikortilla vuosina 2003-2013 siskolle väärin perustein maksetut lapsilisät, yhteensä noin 44 000 euroa ja käytti itse nämä rahat.

Mohamed väitti lähettäneensä nostamansa rahat siskolleen, mutta oikeus ei väitettä uskonut.

Mohamedin sisko oli muuttanut aiemmin ulkomaille, mutta ei ollut ilmoittanut muuttamisesta Kelalle, joten lapsilisien maksaminen jatkui, vaikka Mohamedin sisko ei ollut enää rahoihin oikeutettu. Sisko oli itsekin jo aiemmin tuomittu petoksesta.

Hovioikeuden tuomion mukaan tekoa ei voitu ajalta 1.6.2003–31.5.2011 lukea Saido Mohamedin syyksi rahanpesuna, koska hyötymistarkoituksessa tapahtunut rikoksella saatuun omaisuuteen ryhtyminen oli säädetty rangaistavaksi vasta 1.6.2011 voimaan tulleella lailla.

Sen sijaan 1.6.2011 edeltäneen tekoajan osalta hovioikeuden ratkaistavana oli toissijainen syyte törkeästä kätkemisrikoksesta, jolta ajanjaksolta Mohamed tuomittiin törkeästä kätkemisrikoksesta. Rahanpesuksi Mohamedin teko katsottiin ajanjaksolla 01.06.2011 – 30.11.2013.

Työpaikka meni alta

Saido Mohamed itse katsoi syyllistyneensä enintään tuottamukselliseen rahanpesuun ja hän vaati oikeudessa, että syyte törkeästä rahanpesusta ja toissijainen syyte törkeästä kätkemisrikoksesta sekä korvausvaatimukset hylätään.

Mohamedin mukaan arvioinnissa oli otettava huomioon myös muut asiassa aiheutuneet seuraukset. Mohamed vetosi siihen, että hän oli menettänyt luottamustoimensa sekä työnsä tai työkykynsä. Lisäksi häneen oli kohdistunut loukkaavaa kirjoittelua sosiaalisessa mediassa sekä uhkailua, eikä hän ollut kertomansa mukaan voinut enää liikkua kaupungilla turvallisesti.

Tapauksen käsittely mediassa ei voinut tulla yllätyksenä

Rikoslaissa on säädetty rangaistuksen kohtuullistamisperusteista, joita lainvalmisteluasiakirjojen mukaan ovat myös epäviralliset seuraukset, kuten työpaikan menetys ja rikoksen saama poikkeuksellinen julkisuus.

Hovioikeus kuitenkin katsoi, että Mohamedin asema huomioon ottaen asiassa ei ole ollut odottamatonta, että rikossyyte ja sitä koskeva oikeudenkäynti rangaistuksineen ovat aiheuttaneet haitallisia seuraamuksia, kuten laajaa kielteistä julkisuutta sekä työtehtävien ja luottamustoimen päättymisen.

Tuomiossa todetaan, että rikoksesta ja oikeudenkäynnistä tai niiden saamasta julkisuudesta olisi aiheutunut Mohamedille sellaisia ennakoimattomia ja poikkeuksellisia tosiasiallisia kielteisiä seurauksia, jotka tulisi lain mukaan nojalla ottaa huomioon rangaistusta määrättäessä.

Rikoksesta kulunut pitkä aika vaikutti tuomioon

Hovioikeus kuitenkin otti huomioon, että Mohamed ei ole syyllistynyt rikoksiin nyt kyseessä olleen teon jälkeen. Hovioikeus myös katsoo, että rikoksen tekemisestä ja päättymisestä kuluneen huomattavan pitkän ajan vuoksi vakiintuneen käytännön mukainen rangaistus johtaisi tässä tapauksessa kohtuuttomaan lopputulokseen.

Hovioikeus lisäksi kiinnitti huomiota siihen, että rikoksen tekemisestä on kulunut jo huomattavan pitkä aika, mikä osaltaan johti rangaistuksen alentamiseen.

SUOMEN UUTISET