Turku maalautti Itäisen Rantakadun suojatiestä kertovan tiemerkinnän sateenkaariväreillä suvaitsevaisuuden merkiksi. Perussuomalaisten kansanedustaja Vilhelm Junnila kehottaa Turun kaupunkia palauttamaan suojatiemerkinnän tieliikennelain mukaiseksi. Tiemerkinnät on lailla määritelty tietynlaiseksi, eikä tieliikennelaissa ole merkintöjen soveltamismahdollisuutta.

– Suojatie voidaan merkitä vain liikennemerkillä tai tien poikkisuuntaisilla merkinnöillä tai molemmilla. Poikittaissuuntaiset merkinnät on kuitenkin esitelty tieliikennelain merkkiryhmässä L ja suojatie osoitetaan valkoisella tien suuntaisella juovituksella, ei sateenkaariväreillä, Vilhelm Junnila muistuttaa.

Turun kaupunki kertoi tiedotteessaan, että kyseistä suojatietä koskevat edelleen samat liikennesäännöt, koska paikalla on suojatiestä kertovat liikennemerkit ja tiemerkintä ei täten ole pakollinen. Junnilan mukaan asia on tulkinnanvarainen, sillä liikenteenohjauslaitteiden värejä ei tule muuttaa kaupunginteatterin mielen mukaan.

– Tieliikennelain 73 §:n mukaan ”tielle tai sen välittömään läheisyyteen ei saa asettaa kilpeä, merkintää tai laitetta, joka voidaan sekoittaa liikenteenohjauslaitteeseen tai joka voi heikentää sen näkyvyyttä tai tehokkuutta, häikäistä tienkäyttäjiä tai häiritä heidän tarkkaavaisuuttaan”, Junnila kertoo.

Turvallisuus etusijalle

Kaikkien autoilijoiden tunnistamasta suojatiestä on Turussa muokattu tiemerkintöjen vastainen, joka voi heikentää suojatien turvallisuutta ja häiritä jalankulkijoiden ja kuljettajien tarkkaavaisuutta. Liikenneturvallisuuden näkökulmasta vain liikennemerkein osoitettu suojatiekin osoittaa huonoa harkintaa. Kolariturvallisuutta valvova Euro NCAP on aiemmin kehottanut viranomaisia kiinnittämään parempaa huomiota puuttuviin ja epäselviin tiemerkintöihin, koska huonot tiemerkinnät estävät havainnointiin perustuvia turvajärjestelmiä toimimasta.

– Juhlat juhlina, mutta liikenneturvallisuuden pitäisi mennä etusijalle ja suojatie palauttaa tiemerkintöjen mukaiseksi, Junnila toteaa.

Suojatieonnettomuuksissa korostuvat liian suuret tilannenopeudet ja puutteellinen havainnointi. LähiTapiola –vakuutusyhtiön kyselyn mukaan enemmistö autoilijoista ja pyöräilijöistä ei riittävästi huomioi suojateitä ja niillä liikkuvia jalankulkijoita.

SUOMEN UUTISET